Truy cập nội dung luôn

Biểu dương 60 đại biểu là người dân tộc thiểu số uy tín, tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên

06-07-2020

Biểu dương 60 đại biểu là người dân tộc thiểu số uy tín, tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và Công ty SEVT

03-07-2020

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và Công ty SEVT (Tổ hợp Samsung Việt Nam tại Thái Nguyên)

Nông thôn mới phải góp phần nâng cao đời sống của người dân

26-06-2020

Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Trực tuyến: Kiểm soát thị trường hàng hóa trong giai đoạn hiện nay

23-06-2020

Trực tuyến: Kiểm soát thị trường hàng hóa trong giai đoạn hiện nay

Thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh

19-06-2020

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh

Trực tuyến: “Thái Nguyên nỗ lực thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”

19-06-2020

Trực tuyến: “Thái Nguyên nỗ lực thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”

Đại hội Đại biểu Quân sự tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

15-06-2020

Đại hội Đại biểu Quân sự tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

25-05-2020

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

Hội nghị Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

25-05-2020

Hội nghị Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ