Truy cập nội dung luôn

Thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh

19-06-2020

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh

Trực tuyến: “Thái Nguyên nỗ lực thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”

19-06-2020

Trực tuyến: “Thái Nguyên nỗ lực thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”

Đại hội Đại biểu Quân sự tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

15-06-2020

Đại hội Đại biểu Quân sự tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

25-05-2020

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

Hội nghị Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

25-05-2020

Hội nghị Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Đại hội Đảng bộ Công ty CP thương mại Thái Hưng, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

19-03-2020

Đại hội Đảng bộ Công ty CP thương mại Thái Hưng, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025