Truy cập nội dung luôn

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

            Tại Hội nghị, đồng chí Vi Thị Chung, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thông qua báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đồng thời hướng dẫn kỹ năng tổng hợp ý kiến góp ý. Trong đó, các hội viên cần phải chú trọng phần nội dung bảng tổng hợp; quá trình tổ chức lấy ý kiến nhằm tạo cơ sở dữ liệu thống nhất trong tổng hợp ý kiến của các cá nhân, tổ chức đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

100% cán bộ, công chức, viên chức và lao động cơ quan đã nghiêm túc thảo luận, đóng góp ý kiến vào tổng thể Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đặc biệt tập trung vào các Điều, khoản có liên quan trực tiếp đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới; vai trò, vị trí, tổ chức, quyền và trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngay sau hội nghị, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp phụ nữ tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo chất lượng, nghiêm túc và xong trước ngày 15/3.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng, rộng lớn và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò và trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ , hội viên và hệ thống Hội. Việc tổ chức các hoạt động lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ có hiệu quả thể hiện rõ vai trò đại diện của tổ chức Hội.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Ban Tuyên giáo - Hội LHPN tỉnh TN