Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên: Hội nghị cán bộ, công chức viên chức nữ dân tộc thiểu số góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

          Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo một số Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện nữ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh.

 

Hiến pháp là một văn kiện pháp lý quan trọng của Nhà nước Việt Nam, việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo hiếp pháp lần này nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong xã hội. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và coi đây là trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc tham gia xây dựng tổ quốc. Nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là phải phổ biến nội dung dự thảo Hiến pháp đến đông đảo người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ; vận động người dân (đặc biệt là các tầng lớp phụ nữ); tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến và tổng hợp, báo cáo gửi về Ủy ban sửa đổi Hiến pháp.

Tại hội nghị, đa số ý kiến tán thành với việc sửa đổi Hiến pháp và bố cục dự thảo đồng thời đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xung quanh những vấn đề chung và những vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội. .

Đại đa số ý kiến đồng tình với nội dung sửa đổi Điều 4 đã khẳng định rõ bản chất, vai trò, trách nhiệm của Đảng đối với nhân dân, với đất nước; đề nghị bổ sung một số từ, cụm từ vào Điều 5, Điều 6, Điều 9, Điều 25, Điều 27, Điều 39 cho phù hợp và logic hơn.

Đối với các quy định liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới, đa số ý kiến đề nghị giữ lại một số quy định trong các điều 63 và 64 Hiến pháp hiện hành đồng thời có sửa đổi, bổ sung thêm để thể hiện rõ tính kế thừa và tiếp tục phát huy các giá trị của quy định trong Hiến pháp năm 1992 về bình đẳng giới và gia đình.

Các đại biểu cho rằng tại Điều 39 quy định về hôn nhân và gia đình mới chỉ thể hiện được quyền của vợ chồng khi tham gia vào quan hệ pháp luật là kết hôn và ly hôn nhưng không quy định vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng lẫn nhau cũng như xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình, nên bổ sung cụm từ “chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau xây dựng bảo vệ hạnh phúc gia đình” vào sau cụm từ “tôn trọng lẫn nhau” thì mới thể hiện được hết quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc tham gia vào quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình.

Tại khoản 2 Điều 39 Dự thảo quy định: “Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em”.  Quy định này chỉ nói lên quyền bảo hộ của Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân hợp pháp theo đúng quy định. Trong thực tế có rất nhiều trường hợp hôn nhân không hợp ph­­áp, con ngoài giá thú thì không được bảo vệ. Vì thế, cần bổ sung cụm từ: “Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, mọi quyền lợi hợp pháp của người mẹ và trẻ em đều được pháp luật bảo vệ”

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung vào khoản 2 Điều 27 như sau: “Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền bình đẳng giữa công dân nữ và nam trên mọi lĩnh vực; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của phát triển, bảo vệ và hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội”. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các quyền hưởng chế độ thai sản ở Điều 27 cho những đối tượng phụ nữ ở khu vực nông thôn, những phụ nữ không tham gia quan hệ lao động. Các tầng lớp phụ nữ Việt Nam phải được quan tâm một cách công bằng.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm điều mới quy định về vị trí, vai trò của gia đình vào Chương 2 hoặc Chương 3 của Hiến pháp, giữ nguyên cụm từ “gia đình là tế bào của xã hội” trong Hiến pháp hiện hành vào Hiến pháp mới…Để bảo đảm phù hợp với thực tế và tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội nói riêng và các tổ chức chính trị - xã hội nói chung trong tham gia quản lý nhà nước, đa số ý kiến đề nghị tại Khoản 2 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần bổ sung vào Điều 6 cụm từ “thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”; bổ sung vào Điều 9 cụm từ “và các tổ chức chính trị - xã hội” sau cụm từ “Mặt trận Tổ quốc” để làm rõ vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu nữ tại hội nghị, đồng chí cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa gửi đến Hội trong thời gian tới.

 

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi làm việc tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai để lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992 của các hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số. Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 9, Điều 27 và Điều 39. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “khôi phục” những phong tục tập quán của dân tộc thiểu số vào Điều 5 về chính sách dân tộc.

 

 Chị Lý Thị Hơn, dân tộc Cao Lan 

tham gia ý kiến tại Hội nghị

Có ý kiến cho rằng cần bổ sung 1 khoản về Hội Liên hiệp phụ nữ vào Điều 9 để quy định rõ hơn quyền hạn và vai trò của hội, bổ sung nghĩa vụ của công dân trong xây dựng gia đình và một số quy định trong Hiến pháp 1992 vào Hiến pháp mới. Tại hội nghị, các đại biểu còn đề nghị các cấp chính quyền xem xét lại quy định bình đẳng giới trong việc tạo cơ hội cho chị em phụ nữ phát triển ngang bằng với nam giới, thể hiện bằng việc quy định tuổi nghỉ hưu, quy hoạch nữ lãnh đạo cấp xã…

 

 

 

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thanh Mai - Quang Hưng