Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi.

28-02-2013

Ngày 6 tháng 2 năm 2013 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ký Quyết định số: 279/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Cổng thông tin điện tử đăng toàn văn Dự thảo Luật đất đai sửa đổi. (Chi tiết Dự thảo xem tại file đính kèm)

"Phi chính trị hóa quân đội" là luận điệu phản động

28-02-2013

Đó là khẳng định của Đại tá Bùi Quang Cường, Viện phó Viện Khoa học xã hội nhân văn, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Theo ông Cường, đây là luận điệu phản động, phản khoa học nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội.

Chủ quyền nhân dân trong quy trình, thủ tục lập hiến

28-02-2013

Góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều chuyên gia, nhà khoa học khi đề cập vấn đề bảo đảm chủ quyền của nhân dân trong quy trình và thủ tục lập hiến đã nhấn mạnh: nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, một công việc hệ trọng của quốc gia.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

28-02-2013

Ngày 27/2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Ủy ban đã họp phiên toàn thể lần thứ 7, lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp có nhiều điểm mới, ưu việt

28-02-2013

Sáng 27-2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các tổ chức thành viên và một số tổ chức xã hội, góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

26-02-2013

Ngày 26/2, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Các đồng chí là Phó Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hảo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hùng Tráng, Giám đốc Sở Tư pháp, chủ trì Hội nghị.

Kế hoạch tổ chức và phối hợp lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

21-02-2013

Ngày 17 tháng 01 năm 2013, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức và phối hợp lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. (chi tiết mời xem tại file đính kèm)

Bộ Chính trị chỉ thị lấy ý kiến sửa Hiến pháp

01-02-2013

Toàn văn Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

25-01-2013

Ngày 15 tháng 01 năm 2013, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐND về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tỉnh Thái Nguyên. (Chi tiết mời xem tại file đính kèm).

Nghị Quyết của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

24-01-2013

Ngày 23 tháng 11 năm 2012, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu nội dung Nghị quyết này. Toàn văn trong File đính kèm.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

24-01-2013

Ngày 28/12/2012, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.

Ủy ban Dự thảo Hiến pháp công bố Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

24-01-2013

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Dự thảo Hiến pháp công bố Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch này trong File đính kèm.

Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

24-01-2013

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý Dự thảo để công bố lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp. Sau đây là thuyết minh về những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên giới thiệu toàn văn báo cáo này trong File đính kèm.

Bản tham chiếu, so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

24-01-2013

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi chung là Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp) ban hành Bản tham chiếu, so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên giới thiệu toàn văn nội dung này trong File đính kèm.

Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 họp phiên thứ nhất

24-01-2013

Ngày 17/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức họp phiên thứ nhất. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, tổ công tác giúp việc BCĐ. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Công bố toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

24-01-2013

Ngày 02/01, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo này.

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh: Triển khai kế hoạch lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

24-01-2013

Ngày 10/1, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 3 năm 2012 của Ban Chỉ đạo về các nội dung: tổng kết công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; chương trình công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo và thông qua kế hoạch tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng chí Nguyễn Văn Kim, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự.

Đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp: Quyền con người trong Hiến pháp nước ta

24-01-2013

Ở nước ta, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, người dân hầu như không có quyền, kể cả quyền sống. Chỉ sau khi Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, quyền con người mới chính thức được xác lập.

Thư góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không cần dán tem

24-01-2013

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày 2/1 – 31/3/2013, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ vận chuyển và phát thư đóng góp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên toàn mạng bưu chính công cộng. Thư góp ý có thể không dán tem.

Tạo thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp

24-01-2013

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 136/QĐ - TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.