Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24-01-2013 13:17

     Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp. Ngày 17-1-2013, Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã ra kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên giới thiệu toàn văn Kế hoạch này.

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả