Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Nghị Quyết của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

24-01-2013 15:28

Ngày 23 tháng 11 năm 2012, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu nội dung Nghị quyết này. Toàn văn trong File đính kèm.

Tài liệu đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Bảo Lâm