Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phát huy quyền và vai trò làm chủ của nhân dân đối với các vấn đề quốc gia đại sự

08-01-2013 15:44

         Sáng 8/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
          Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;  Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;  Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992;  Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

        Tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Triệu Minh Thái - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, đại diện UBND tỉnh, các Sở, ban ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc triển khai
việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại điểm cầu Thái Nguyên


      Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, lấy ý kiến nhân dân là cách thức dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân đối với các vấn đề quốc gia đại sự; tạo điều kiện để người dân có thể thể hiện các quan điểm, chính kiến về toàn bộ bản Hiến pháp nói chung cũng như đối với từng điều khoản cụ thể của Hiến pháp. Dự thảo Hiến pháp sau khi sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp năm 1992, Dự thảo giảm 1 chương, 23 điều, giữ nguyên 14 điều; sửa đổi, bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới.

      Việc lấy ý kiến nhân dân lần này được triển khai trên phạm vi rộng, thành phần tham gia đa dạng bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương, và diễn ra trong 3 tháng.

       Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 1992, bao gồm: lời nói đầu; chế độ chính trị, quyền con người; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; bộ máy nhà nước, hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. Trong đó tập trung góp ý sâu vào các nội dung về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo vệ tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp. Ban sửa đổi hiến pháp sẽ tiếp nhận các ý kiến góp ý trực tiếp bằng văn bản, bằng thư điện tử được gửi qua địa chỉ ubdthp@qh.gov.vn hoặc http://duthaoonline.quochoi.vn để tổng hợp chung.

      Các đại biểu dự Hội nghị, các tỉnh, thành đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến nhằm thống nhất và làm rõ, kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm đảm bảo hiệu quả, thiết thực, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của nhân dân, tránh hình thức.

      Kết luận hội nghị đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chỉ đạo: cần khẩn trương triển khai kế hoạch tuyên truyền, động viên nhân dân tập trung đóng góp ý kiến theo đúng thời gian để Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổng hợp trình Hội nghị Trung ương 7 tháng 4/2013, trình xin ý kiến Quốc hội, ông cũng yêu cầu các Bộ, ngành, các tỉnh, thành khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên tinh thần  nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ.(Mời bạn đọc xem toàn văn nghị quyết số 38/2012/QH13 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2012 trong file đính kèm)


Tài liệu đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Nhật Tân