Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Ủy ban Dự thảo Hiến pháp công bố Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

24-01-2013 15:17


Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Dự thảo Hiến pháp công bố Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch này trong File đính kèm.

Tài liệu đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: