Truy cập nội dung luôn

Các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14-07-2016

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đó là các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo 4 Ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chức năng nhiệm vụ của UBND các cấp

03-12-2010

Theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

Chủ tịch và các Phó chủ tịch đương nhiệm

28-01-2010

Trụ sở làm việc: UBND tỉnh Thái Nguyên, số 18 đường Nha Trang TP Thái Nguyên Điện thoại: Fax: Email:ubnd@thainguyen.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên

12-01-2010

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại Văn thư: 0280 3858543 Tên cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang – P. Trưng Vương – TP.Thái Nguyên Điện thoại Văn thư: 0280.3 858 543 Fax: 0280.3855385 Email: vpubndt@thainguyen.gov.vn