Truy cập nội dung luôn

Các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Danh sách lãnh đạo UBND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ KHI BẦU

CHỨC VỤ BẦU

Đồng chí Vũ Hồng Bắc

 

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII

 

Chủ tịch UBND tỉnh, Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Nhữ Văn Tâm

 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn

 

Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Trịnh Việt Hùng

 

Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 


2. Danh sách Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên

 

 

Stt

Họ và Tên

Chức danh Đảng, chức vụ chính quyền

1

Đ.c Đỗ Đại Phong

Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên

2

Đ.c Nguyễn Như Tuấn

Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

3

Đ.c Phạm Thái Hanh

Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Đ.c Trần Dương Thịnh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội Vụ

5

Đ.c Bùi Thanh Hải

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

6

Đ.c Nguyễn Minh Quang

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính

7

Đ.c Ngô Xuân Hải

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

8

Đ.c Trương Văn Phụng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thôngVận tải

9

Đ.c Hoàng Đức Khánh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng

10

Đ.c Nguyễn Thanh Tuấn

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

11

Đ.c Bùi Tuấn Thịnh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

12

Đ.c Nguyễn Vy Hồng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

13

Đ.c Phạm Việt Đức

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở giáo dục vàĐào tạo

14

Đ.c Đỗ Đức Công

Tỉnh ủy viên, Chánh thanh Tra tỉnh

15

Đ.c Hoàng Thái Cương

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

16

Đ.c Nguyễn Ngô Quyết

Giám đốc Sở Công thương

17

Đ.c Nguyễn Đình Việt

Giám đốc Sở Ngoại vụ

18

Đ.c Phạm Quốc Chính

Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ

19

Đ.c Vũ Quốc Thạnh

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

20

Đ.c Vũ Duy Hiển

Giám đốc Sở Tư pháp

21

Đ.c Nguyễn Thái Nam

Trưởng Ban Dân tộc

 

 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: BBT