Truy cập nội dung luôn

DANH SÁCH ỦY VIÊN UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Vũ Hồng Bắc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

2

Đ/c Nhữ Văn Tâm

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

3

Đ/c Đoàn Văn Tuấn

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4

Đ/c Trịnh Việt Hùng

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

5

Đ/c Đỗ Đại Phong

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

6

Đ/c Nguyễn Như Tuấn

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

7

Đ/c Phạm Thái Hanh

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

8

Đ/c Trần Dương Thịnh

Giám đốc Sở Nội vụ

9

Đ/c Bùi Thanh Hải

Chánh VP UBND tỉnh

10

Đ/c Nguyễn Minh Quang

Giám đốc Sở Tài chính

11

Đ/c Ngô Xuân Hải

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

 

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

13

Đ/c Hoàng Đức Khánh

Giám đốc Sở Xây dựng

14

Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Đ/c Bùi Tuấn Thịnh

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

16

Đ/c Nguyễn Vy Hồng

Giám đốc Sở Y tế

17

Đ/c Phạm Việt Đức

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

18

Đ/c Đỗ Đức Công

Chánh Thanh tra tỉnh

19

Đ/c Hoàng Thái Cương

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

20

Đ/c Nguyễn Ngô Quyết

Giám đốc Sở Công Thương

21

Đ/c Nguyễn Đình Việt

Giám đốc Sở Ngoại vụ

22

Đ/c Phạm Quốc Chính

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

23

Đ/c Vũ Quốc Thạnh

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

24

Đ/c Vũ Duy Hiển

Giám đốc Sở Tư pháp

25

Đ/c Nguyễn Thái Nam

Trưởng Ban Dân tộc

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự (thực hiện)