Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3706/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 26/11/2021 Lê Quang Tiến
2 3705/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 26/11/2021 Lê Quang Tiến
3 3704/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 26/11/2021 Lê Quang Tiến
4 3686/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Giáo họ Đình Cả - Giáo xứ Thái Nguyên để thực hiện Dự án xây dựng Nhà thờ Giáo họ Đình Cả tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai 25/11/2021 Lê Quang Tiến
5 3679/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 24/11/2021 Lê Quang Tiến
6 3624/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên 17/11/2021 Trịnh Việt Hùng
7 3623/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 17/11/2021 Trịnh Việt Hùng
8 3614/QĐ-UBND Về việc phân bổ vắc xin đợt 17 để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 17/11/2021 Đặng Xuân Trường
9 3611/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 17/11/2021 Trịnh Việt Hùng
10 3605/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Một thành viên Hòa Thương tiếp tục thuê, để sử dụng vào mục đích khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sỏi khu vực Đồng Cẩu, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ 16/11/2021 Lê Quang Tiến
11 3597/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Nông thôn để xây dựng công trình Tiểu dự án cấp nước 4 - Cấp nước sinh hoạt xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ (nay thuộc xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên) 16/11/2021 Lê Quang Tiến
12 3593/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất tại thị trấn Hùng Sơn và xã Hà Thượng, huyện Đại Từ theo Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường 16/11/2021 Lê Quang Tiến
13 46/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/11/2021 Dương Văn Lượng
14 3524/QĐ-UBND Chấm dứt hiệu lực các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên; chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng công trình đường Cách mạng Tháng tám (cũ) - phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) 12/11/2021 Trịnh Việt Hùng
15 3523/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu A) 12/11/2021 Trịnh Việt Hùng
16 3522/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu B) 12/11/2021 Trịnh Việt Hùng
17 3521/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ 12/11/2021 Trịnh Việt Hùng
18 3519/QĐ-UBND Về việc phân bổ vắc xin đợt 15 để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/11/2021 Đặng Xuân Trường
19 65/NQ-HĐND về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Đồng Hỷ 11/11/2021 Phạm Quang Linh
20 64/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đồng Hỷ 11/11/2021 Phạm Quang Linh