Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1092/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2019 26/04/2019 Trịnh Việt Hùng
2 1064/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên BÌnh, tại thị xã Phổ Yên (đợt 10) 25/04/2019 Nhữ Văn Tâm
3 1066/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm - vành đai an toàn khu 6), tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 25/04/2019 Nhữ Văn Tâm
4 1068/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dũng Minh thuê đất để sử dụng vào mục xây dựng Trang trại chăn nuôi bò cao sản tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên 25/04/2019 Nhữ Văn Tâm
5 1047/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên 24/04/2019 Vũ Hồng Bắc
6 1055/QĐ-UBND QĐ Về phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 24/04/2019 Vũ Hồng Bắc
7 1039/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên 23/04/2019 Vũ Hồng Bắc
8 07/2019/QĐ-UBND QĐ Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái nguyên 19/04/2019 Vũ Hồng Bắc
9 978/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên 18/04/2019 Nhữ Văn Tâm
10 06/2019/QĐ-UBND QĐ Ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 18/04/2019 Nhữ Văn Tâm
11 974/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị số I phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 17/04/2019 Nhữ Văn Tâm
12 964/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản than trong "Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản mỏ than Làng Bún" xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 16/04/2019
13 969/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2019 đối với Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Thái Nguyên 16/04/2019 Nhữ Văn Tâm
14 950/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất sang thực hiện năm 2019 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/04/2019 Nhữ Văn Tâm
15 951/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt kết quả Dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Thái Nguyên 12/04/2019 Nhữ Văn Tâm
16 957/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Dự án Xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/04/2019 Nhữ Văn Tâm
17 945/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, dự án có sử dụng đất thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019, đợt 3 11/04/2019 Vũ Hồng Bắc
18 933/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của thành phố Sông Công 10/04/2019 Nhữ Văn Tâm
19 944/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi buộc tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/04/2019 Vũ Hồng Bắc
20 913/QĐ-UBND QĐ Về việc thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 08/04/2019 Trịnh Việt Hùng