Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 725/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2025 20/03/2019 Vũ Hồng Bắc
2 732/QĐ-UBND QĐ Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 20/03/2019 Trịnh Việt Hùng
3 733/QĐ-UBND QĐ Về việc thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 20/03/2019 Trịnh Việt Hùng
4 718/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) cấp phát từ ngân sách trung ương dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên 19/03/2019 Vũ Hồng Bắc
5 722/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Công ty TNHH BJSteel Việt Nam tại Khu A, Khu công nghiệp Sông Công I, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công 19/03/2019 Nhữ Văn Tâm
6 700/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần May thời trang DG Việt Nam, cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê để xây dựng Nhà máy may TNG Đồng Hỷ tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ 15/03/2019 Nhữ Văn Tâm
7 678/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép đổi tên “Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Thái Hưng” 14/03/2019 Vũ Hồng Bắc
8 679/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030 14/03/2019 Vũ Hồng Bắc
9 652/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt đơn giá cây chè giống bằng phương pháp giâm cành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/03/2019 Nhữ Văn Tâm
10 653/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo để sử dụng vào mục đích xây dựng Công trình phụ trợ (Vùng đệm - vành đai an toàn khu 6) tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 12/03/2019 Nhữ Văn Tâm
11 644/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt danh sách cựu chiến binh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 11/03/2019 Trịnh Việt Hùng
12 645/QĐ-UBND QĐ Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 11/03/2019 Trịnh Việt Hùng
13 646/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh số thửa, số tờ bản đồ địa chính tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên 11/03/2019
14 641/QĐ-UBND QĐ Về việc điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên giao tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019 11/03/2019 Vũ Hồng Bắc
15 630/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập các Chốt kiểm dịch động vật tạm thời phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 08/03/2019 Vũ Hồng Bắc
16 618/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Sông Công 07/03/2019 Nhữ Văn Tâm
17 619/QĐ-UBNd Về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Đại Từ 07/03/2019 Nhữ Văn Tâm
18 611/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Phú Bình 06/03/2019 Nhữ Văn Tâm
19 607/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dự án có sử dụng đất thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 05/03/2019 Vũ Hồng Bắc
20 605/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thái Nguyên 05/03/2019 Vũ Hồng Bắc