Truy cập nội dung luôn
Số ký hiệu 04/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/02/2020
Ngày có hiệu lực 15/03/2020
Ngày hết hiệu lực
Người ký Vũ Hồng Bắc
Trích yếu Về việc bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm
04/2020/QĐ-UBND
Văn bản khác