Truy cập nội dung luôn
Số ký hiệu 07/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/04/2020
Ngày có hiệu lực 15/04/2020
Ngày hết hiệu lực
Người ký Vũ Hồng Bắc
Trích yếu Quyết định bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/01 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm
07/2020/QĐ-UBND
Văn bản khác