Truy cập nội dung luôn
Số ký hiệu 14/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2020
Ngày có hiệu lực 20/06/2020
Ngày hết hiệu lực
Người ký Vũ Hồng Bắc
Trích yếu QĐ Bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng theo đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm
14/2020/QĐ-UBND
Văn bản khác