Truy cập nội dung luôn
Số ký hiệu 01/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/07/2020
Ngày có hiệu lực 01/08/2020
Ngày hết hiệu lực
Người ký Bùi Xuân Hòa
Trích yếu NQ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh quy hoạch chế độ, chính sách hỗ trợ đối với Cán bộ công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
01/2020/NQ-HĐND
Văn bản khác