Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 24/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 04/05/2021 Trịnh Việt Hùng
2 1345/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn Miền Núi thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản, tại thị trấn Đu và xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương (đợt 1). 29/04/2021 Lê Quang Tiến
3 23/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
4 22/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng kinh phí để bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
5 21/2021/QĐ-UBND Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
6 1315/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai để xây dựng trụ sở làm việc tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (đợt 3). 28/04/2021 Lê Quang Tiến
7 1302/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng thuê đất để thực hiện dự án cảng thủy nội địa - kho bãi tập kết và trung chuyển nguyên liệu các loại tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (đợt 1). 28/04/2021 Lê Quang Tiến
8 1255/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản tại mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai (đợt 2). 26/04/2021 Lê Quang Tiến
9 1245/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Ngôi sao hy vọng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Hopestar tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên (đợt 2). 26/04/2021 Lê Quang Tiến
10 20/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên 22/04/2021 Trịnh Việt Hùng
11 1191/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình, tại thị xã Phổ Yên (đợt 18). 16/04/2021 Lê Quang Tiến
12 1186/QĐ-UBND Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025” 14/04/2021 Đặng Xuân Trường
13 1117/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trung tâm dịch vụ và thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BOO. 14/04/2021 Trịnh Việt Hùng
14 1105/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. 14/04/2021 Dương Văn Lượng
15 1100/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thái Nguyên. 13/04/2021 Lê Quang Tiến
16 19/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 35/2011/QÐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên. 09/04/2021 Trịnh Việt Hùng
17 1039/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. 08/04/2021 Lê Quang Tiến
18 1011/QĐ-UBND thu hồi đất của Trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên giao cho Trường THCS Chu Văn An để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng trường học tại phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên. 05/04/2021 Lê Quang Tiến
19 999/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương nghiệp I Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Du lịch Phú Quý Thăng Long thuê đất do thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 01/04/2021 Lê Quang Tiến
20 18/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 01/04/2021 Trịnh Việt Hùng
21 17/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 01/04/2021 Trịnh Việt Hùng
22 16/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 01/04/2021 Trịnh Việt Hùng
23 761/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu đô thị Yên Bình tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1) 23/03/2021 Lê Quang Tiến
24 15/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
25 14/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
26 13/NQ-HĐND thông qua chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
27 12/NQ-HĐND quyết định chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
28 11/NQ-HĐND quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
29 10/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
30 09/NQ-HĐND thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2525. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn