Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 08/NQ-HĐND V/v bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/10/2017 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng hạ tầng du lịch Khu du lịch Hồ Núi Cốc- Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
2 07/NQ-HĐND V/v thông qua đề án tiếp tục ngăn chặn, đầy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
3 06/NQ-HĐND V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
4 05/NQ-HĐND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.266 đoạn từ ngã tư Sông Công (giao quốc lộ 3 cũ) đến ngã tư Điềm Thụy (giao quốc lộ 37). 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
5 04/NQ-HĐND V/v thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
6 03/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 22/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
7 02/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 22/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
8 01/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 22/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
9 15/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phân cấp nhiệm vụ chi Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/03/2021 Lê Quang Tiến
10 669/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương nghiệp I Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Du lịch Phú Quý Thăng Long thuê đất do thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 17/03/2021 Lê Quang Tiến
11 661/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên năm 2021 16/03/2021 Trịnh Việt Hùng
12 14/2021/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 15/03/2021 Dương Văn Lượng
13 13/2021/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15/03/2021 Dương Văn Lượng
14 620/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng Đại Sơn thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Đại Sơn, tại xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên (đợt 2) 12/03/2021 Lê Quang Tiến
15 619/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình, tại thị xã Phổ Yên (đợt 17) 12/03/2021 Lê Quang Tiến
16 12/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/03/2021 Lê Quang Tiến
17 618/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Nhà máy Z131/Tổng cục công nghiệp quốc phòng, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy hoạch tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên 11/03/2021 Lê Quang Tiến
18 606/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê đất để xây dựng Nhà máy TNG Đại Từ, tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ (đợt 2). 09/03/2021 Lê Quang Tiến
19 11/2021/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoc sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 09/03/2021 Đặng Xuân Trường
20 583/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh, chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư mới Đồng Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phần phát triển xây dựng 199 (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC) 05/03/2021 Trịnh Việt Hùng
21 582/QĐ-UBND Về việc hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư, chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Điểm dân cư nông thôn xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên 05/03/2021 Trịnh Việt Hùng
22 10/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 05/03/2021 Lê Quang Tiến
23 578/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 04/03/2021 Lê Quang Tiến
24 567/QĐ-UBND Về việc công bố đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 26/02/2021 Trịnh Việt Hùng
25 479/QĐ-UBND về việc đề nghị cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình - tại thị xã Phổ Yên (đợt 16) 26/02/2021 Lê Quang Tiến
26 09/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 26/02/2021 Lê Quang Tiến
27 431/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Thái Nguyên. 24/02/2021 Trịnh Việt Hùng
28 430/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. 24/02/2021 Lê Quang Tiến
29 425/QĐ-UBND Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên 24/02/2021 Trịnh Việt Hùng
30 402/QĐ-UBND Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 19/02/2021 Lê Quang Tiến