Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 05/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/02/2020 Vũ Hồng Bắc
2 04/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 27/02/2020 Vũ Hồng Bắc
3 481/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Aloha Thái Nguyên thuê đất để xây dựng siêu thị Aloha Mall Sông Công, tại phường Lương Châu, thành phố Sông Công (đợt 2) 25/02/2020 Lê Quang Tiến
4 463/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 24/02/2020 Vũ Hồng Bắc
5 462/QĐ-UBND QĐ phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 24/02/2020 Vũ Hồng Bắc
6 434/QĐ-UBND Về việc uỷ quyền thu hồi đất 19/02/2020 Vũ Hồng Bắc
7 419/QĐ-UBND Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên 17/02/2020 Vũ Hồng Bắc
8 379/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 13/02/2020 Vũ Hồng Bắc
9 351/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên 11/02/2020 Vũ Hồng Bắc
10 317/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hồ Núi Cốc thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng xăng dầu Hồ Núi Cốc số 1 tại xóm Chợ, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên 06/02/2020 Lê Quang Tiến
11 279/QĐ-UBND QĐ về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Sông Đà 2 để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu đô thị hồ Xương Rồng, tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên (đợt 12) 31/01/2020 Lê Quang Tiến
12 233/QĐ-UBND QĐ về việc giao đất cho Trường Mầm non Yên Lạc để xây dựng trường tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương 21/01/2020 Lê Quang Tiến
13 02/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 21/01/2020 Dương Văn Lượng
14 206/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tân Long để xây dựng trường học tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ 20/01/2020 Lê Quang Tiến
15 205/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trường Mầm non Yên Lạc để xây dựng trường mầm non tại xã Yên Lạc - Phân hiệu điểm Kim Lan, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 20/01/2020 Lê Quang Tiến
16 01/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dịch vụ qua cầu treo do tỉnh Thái Nguyên quản lý 20/01/2020 Vũ Hồng Bắc
17 86/QĐ-UBND QĐ Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Quỳnh Minh thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án xây dựng trường mầm non Quốc tế tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1) 14/01/2020 Lê Quang Tiến
18 103/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2019 14/01/2020 Vũ Hồng Bắc
19 59/QĐ-UBND Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Thái Nguyên 10/01/2020 Vũ Hồng Bắc
20 15/QĐ-UBND QĐ Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế THAGACO thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy may THAGACO Đại Từ tại xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ 03/01/2020 Lê Quang Tiến