Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 24/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 04/05/2021 Trịnh Việt Hùng
2 1345/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn Miền Núi thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản, tại thị trấn Đu và xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương (đợt 1). 29/04/2021 Lê Quang Tiến
3 23/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
4 22/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng kinh phí để bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
5 21/2021/QĐ-UBND Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
6 1315/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai để xây dựng trụ sở làm việc tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (đợt 3). 28/04/2021 Lê Quang Tiến
7 1302/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng thuê đất để thực hiện dự án cảng thủy nội địa - kho bãi tập kết và trung chuyển nguyên liệu các loại tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (đợt 1). 28/04/2021 Lê Quang Tiến
8 1255/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản tại mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai (đợt 2). 26/04/2021 Lê Quang Tiến
9 1245/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Ngôi sao hy vọng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Hopestar tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên (đợt 2). 26/04/2021 Lê Quang Tiến
10 20/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên 22/04/2021 Trịnh Việt Hùng