Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 17/2020/QĐ-UBND Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 30/07/2020 Vũ Hồng Bắc
2 2210/QĐ-UBND Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ, tại mỏ vàng Nam thung lũng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai (đợt 2) 20/07/2020 Lê Quang Tiến
3 86/NQ-HĐND NQ Về Chương trình giám sát của HĐND huyện Đồng Hỷ năm 2021. 16/07/2020 Phạm Quang Linh
4 85/NQ-HĐND NQ Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại V. 16/07/2020 Phạm Quang Linh
5 84/NQ-HĐND NQ Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. 16/07/2020 Phạm Quang Linh
6 83/NQ-HĐND NQ thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. 16/07/2020 Phạm Quang Linh
7 2103/QĐ-UBND QĐ Về việc cho Công ty TNHH KTCB khoáng sản Núi Pháo thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ (vùng đệm) tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 13/07/2020 Lê Quang Tiến
8 2101/QĐ-UBND QĐ Về việc chuyển giao đất cho UBND huyện Đồng Hỷ quản lý và sử dụng tại dự án đầu tư di dân vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất núi, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. 13/07/2020 Lê Quang Tiến
9 2100/QĐ-UBND QĐ Về việc giao đất cho Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư di dân khẩn cấp vùng thiên tai sạt lở đất và có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa (đợt 2). 13/07/2020 Lê Quang Tiến
10 2099/QĐ-UBND QĐ Về việc chuyển giao đất cho UBND huyện Võ Nhai quản lý và sử dụng tại dự án xây dựng Khu tái định cư ổn định dân cư vùng thiên tai xóm Bậu, xã Bình Long, huyện Võ Nhai. 13/07/2020 Lê Quang Tiến
11 8/NQ-HĐND V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
12 2064/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung mỏ đá vôi Trúc Mai 2, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 09/07/2020 Vũ Hồng Bắc
13 18/NQ-HĐND NQ đổi tên dân phố Mấu 2, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
14 17/NQ-HĐND NQ ban hành Kế hoạch giường cách ly và giường bệnh theo cấp độ dịch để phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
15 16/NQ-HĐND NQ bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
16 15/NQ-HĐND NQ điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
17 14/NQ-HĐND NQ V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
18 13/NQ-HĐND NQ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
19 12/NQ-HĐND NQ V/v đặt tên công trình công cộng trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
20 11/NQ-HĐND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kiên cố hóa trường lớp học mần non, tiêu học cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng sa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
21 10/NQ-HĐND V/v kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
22 09/NQ-HĐND V/v chương trình giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2021. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
23 07/NQ-HĐND V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
24 05/2020/NQ-HĐND NQ quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
25 04/2020/NQ-HĐND NQ quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
26 03/2020/NQ-HĐND NQ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
27 02/2020/NQ-HĐND NQ quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
28 01/2020/NQ-HĐND NQ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh quy hoạch chế độ, chính sách hỗ trợ đối với Cán bộ công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020 Bùi Xuân Hòa
29 06/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 08/07/2020 Bùi Xuân Hòa
30 05/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 08/07/2020 Bùi Xuân Hòa