Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 24/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 04/05/2021 Trịnh Việt Hùng
2 1345/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn Miền Núi thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản, tại thị trấn Đu và xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương (đợt 1). 29/04/2021 Lê Quang Tiến
3 23/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
4 22/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng kinh phí để bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
5 21/2021/QĐ-UBND Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng