Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 24/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 04/05/2021 Trịnh Việt Hùng
2 1345/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn Miền Núi thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản, tại thị trấn Đu và xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương (đợt 1). 29/04/2021 Lê Quang Tiến
3 23/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
4 22/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng kinh phí để bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
5 21/2021/QĐ-UBND Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021 Trịnh Việt Hùng
6 1315/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai để xây dựng trụ sở làm việc tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (đợt 3). 28/04/2021 Lê Quang Tiến
7 1302/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng thuê đất để thực hiện dự án cảng thủy nội địa - kho bãi tập kết và trung chuyển nguyên liệu các loại tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (đợt 1). 28/04/2021 Lê Quang Tiến
8 1255/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản tại mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai (đợt 2). 26/04/2021 Lê Quang Tiến
9 1245/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Ngôi sao hy vọng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Hopestar tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên (đợt 2). 26/04/2021 Lê Quang Tiến
10 20/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên 22/04/2021 Trịnh Việt Hùng
11 1191/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình, tại thị xã Phổ Yên (đợt 18). 16/04/2021 Lê Quang Tiến
12 1186/QĐ-UBND Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025” 14/04/2021 Đặng Xuân Trường
13 1117/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trung tâm dịch vụ và thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BOO. 14/04/2021 Trịnh Việt Hùng
14 1105/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. 14/04/2021 Dương Văn Lượng
15 1100/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thái Nguyên. 13/04/2021 Lê Quang Tiến
16 19/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 35/2011/QÐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên. 09/04/2021 Trịnh Việt Hùng
17 1039/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. 08/04/2021 Lê Quang Tiến
18 1011/QĐ-UBND thu hồi đất của Trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên giao cho Trường THCS Chu Văn An để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng trường học tại phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên. 05/04/2021 Lê Quang Tiến
19 999/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương nghiệp I Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Du lịch Phú Quý Thăng Long thuê đất do thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 01/04/2021 Lê Quang Tiến
20 18/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 01/04/2021 Trịnh Việt Hùng
21 17/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 01/04/2021 Trịnh Việt Hùng
22 16/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 01/04/2021 Trịnh Việt Hùng
23 761/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu đô thị Yên Bình tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1) 23/03/2021 Lê Quang Tiến
24 15/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
25 14/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
26 13/NQ-HĐND thông qua chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
27 12/NQ-HĐND quyết định chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
28 11/NQ-HĐND quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
29 10/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
30 09/NQ-HĐND thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2525. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
31 08/NQ-HĐND V/v bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/10/2017 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng hạ tầng du lịch Khu du lịch Hồ Núi Cốc- Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
32 07/NQ-HĐND V/v thông qua đề án tiếp tục ngăn chặn, đầy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
33 06/NQ-HĐND V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
34 05/NQ-HĐND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.266 đoạn từ ngã tư Sông Công (giao quốc lộ 3 cũ) đến ngã tư Điềm Thụy (giao quốc lộ 37). 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
35 04/NQ-HĐND V/v thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
36 03/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 22/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
37 02/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 22/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
38 01/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 22/03/2021 Phạm Hoàng Sơn
39 15/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phân cấp nhiệm vụ chi Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/03/2021 Lê Quang Tiến
40 669/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương nghiệp I Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Du lịch Phú Quý Thăng Long thuê đất do thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 17/03/2021 Lê Quang Tiến
41 661/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên năm 2021 16/03/2021 Trịnh Việt Hùng
42 14/2021/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 15/03/2021 Dương Văn Lượng
43 13/2021/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15/03/2021 Dương Văn Lượng
44 620/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng Đại Sơn thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Đại Sơn, tại xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên (đợt 2) 12/03/2021 Lê Quang Tiến
45 619/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình, tại thị xã Phổ Yên (đợt 17) 12/03/2021 Lê Quang Tiến
46 12/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/03/2021 Lê Quang Tiến
47 618/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Nhà máy Z131/Tổng cục công nghiệp quốc phòng, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy hoạch tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên 11/03/2021 Lê Quang Tiến
48 606/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê đất để xây dựng Nhà máy TNG Đại Từ, tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ (đợt 2). 09/03/2021 Lê Quang Tiến
49 11/2021/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoc sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 09/03/2021 Đặng Xuân Trường
50 583/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh, chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư mới Đồng Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phần phát triển xây dựng 199 (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC) 05/03/2021 Trịnh Việt Hùng
51 582/QĐ-UBND Về việc hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư, chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Điểm dân cư nông thôn xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên 05/03/2021 Trịnh Việt Hùng
52 10/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 05/03/2021 Lê Quang Tiến
53 578/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 04/03/2021 Lê Quang Tiến
54 567/QĐ-UBND Về việc công bố đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 26/02/2021 Trịnh Việt Hùng
55 479/QĐ-UBND về việc đề nghị cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình - tại thị xã Phổ Yên (đợt 16) 26/02/2021 Lê Quang Tiến
56 09/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 26/02/2021 Lê Quang Tiến
57 431/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Thái Nguyên. 24/02/2021 Trịnh Việt Hùng
58 430/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. 24/02/2021 Lê Quang Tiến
59 425/QĐ-UBND Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên 24/02/2021 Trịnh Việt Hùng
60 402/QĐ-UBND Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 19/02/2021 Lê Quang Tiến
61 341/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên. 08/02/2021 Lê Quang Tiến
62 315/QĐ-UBND Về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 04/02/2021 Trịnh Việt Hùng
63 278/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Xăng dầu Sông Vân Thái Nguyên thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu trưng bầy, bán sản phẩm hóa dầu và dịch vụ tiện ích tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương (đợt 1) 01/02/2021 Lê Quang Tiến
64 252/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn, cho Công ty TNHH Gold Land Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. 29/01/2021 Lê Quang Tiến
65 237/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 26/01/2021 Lê Quang Tiến
66 304/UBND-NC V/v đính chính nội dung Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên 22/01/2021
67 08/2021/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021 Trịnh Việt Hùng
68 07/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/01/2021 Trịnh Việt Hùng
69 06/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021 Đặng Xuân Trường
70 05/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định hỗ trợ và xâu dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/01/2021 Dương Văn Lượng
71 04/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021 Dương Văn Lượng
72 03/2021/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung Điều 1 của Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 21/01/2021 Trịnh Việt Hùng
73 150/QĐ-UBND Về ban hành Chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, chương trình giao ban hàng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021 20/01/2021 Trịnh Việt Hùng
74 141/QĐ-UBND Điều chỉnh biên chế sự nghiệp và hợp đồng đối với các cơ quan, đơn vị năm 2021 19/01/2021 Trịnh Việt Hùng
75 139/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 19/01/2021 Dương Văn Lượng