Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 05/NQ-HĐND NQ quyết định chủ trương đầu tư dự án: đường đô thị dọc Sông Công, TP Sông Công theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) 27/03/2019 Bùi Xuân Hòa
2 06/NQ-HĐND NQ về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 tỉnh TN 27/03/2019 Bùi Xuân Hòa
3 04/NQ-HĐND NQ hỗ trợ kinh phí từ nguồn NS tỉnh năm 2019 giúp tỉnh Luang Prabang, nước CH DCND Lào thực hiện xây dựng công trình hữu nghị về giáo dục 27/03/2019 Bùi Xuân Hòa
4 01/NQ-HĐND NQ xác nhận kết quả miễn nhiệm PCT UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 27/03/2019 Bùi Xuân Hòa
5 07/NQ-HĐND NQ Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tháp Anten truyền hình Thái Nguyên 27/03/2019 Bùi Xuân Hòa
6 768/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên 22/03/2019 Vũ Hồng Bắc
7 725/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2025 20/03/2019 Vũ Hồng Bắc
8 732/QĐ-UBND QĐ Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 20/03/2019 Trịnh Việt Hùng
9 733/QĐ-UBND QĐ Về việc thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 20/03/2019 Trịnh Việt Hùng
10 718/QĐ-UBND QĐ Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) cấp phát từ ngân sách trung ương dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên 19/03/2019 Vũ Hồng Bắc
11 722/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Công ty TNHH BJSteel Việt Nam tại Khu A, Khu công nghiệp Sông Công I, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công 19/03/2019 Nhữ Văn Tâm
12 700/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần May thời trang DG Việt Nam, cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê để xây dựng Nhà máy may TNG Đồng Hỷ tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ 15/03/2019 Nhữ Văn Tâm
13 678/QĐ-UBND QĐ về việc cho phép đổi tên “Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Thái Hưng” 14/03/2019 Vũ Hồng Bắc
14 679/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030 14/03/2019 Vũ Hồng Bắc
15 665/QĐ-UBND QĐ Về việc giao kế hoạch vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính cho vay lại các dự án ODA tỉnh Thái Nguyên năm 2019 (đợt 2) 13/03/2019 Vũ Hồng Bắc
16 652/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt đơn giá cây chè giống bằng phương pháp giâm cành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/03/2019 Nhữ Văn Tâm
17 653/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo để sử dụng vào mục đích xây dựng Công trình phụ trợ (Vùng đệm - vành đai an toàn khu 6) tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 12/03/2019 Nhữ Văn Tâm
18 644/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt danh sách cựu chiến binh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 11/03/2019 Trịnh Việt Hùng
19 645/QĐ-UBND QĐ Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 11/03/2019 Trịnh Việt Hùng
20 646/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh số thửa, số tờ bản đồ địa chính tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên 11/03/2019