Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 641/QĐ-UBND QĐ Về việc điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên giao tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019 11/03/2019 Vũ Hồng Bắc
2 630/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập các Chốt kiểm dịch động vật tạm thời phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 08/03/2019 Vũ Hồng Bắc
3 618/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Sông Công 07/03/2019 Nhữ Văn Tâm
4 619/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Đại Từ 07/03/2019 Nhữ Văn Tâm
5 611/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Phú Bình 06/03/2019 Nhữ Văn Tâm
6 607/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án có sử dụng đất thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 05/03/2019 Vũ Hồng Bắc
7 605/QĐ-UBND QĐ Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thái Nguyên 05/03/2019 Vũ Hồng Bắc
8 595/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của thành phố Thái Nguyên 04/03/2019 Nhữ Văn Tâm
9 563/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Liên danh Công ty Cổ phần phân phối - Bán lẻ VNF1 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 578 để thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên TOWER và thuê đất để xây dựng công trình ngầm tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên 28/02/2019 Nhữ Văn Tâm
10 560/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất ở để thực hiện giao đất tái định cư tại Công trình Đầu tư xây dựng Khu tái định cư Việt Bắc, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên 28/02/2019 Nhữ Văn Tâm
11 561/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 28/02/2019 Nhữ Văn Tâm
12 562/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất để giao đất tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 28/02/2019 Nhữ Văn Tâm
13 563/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Liên danh Công ty Cổ phần phân phối - Bán lẻ VNF1 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 578 để thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên TOWER và thuê đất để xây dựng công trình ngầm tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên 28/02/2019 Nhữ Văn Tâm
14 557/QĐ-UBND QĐ Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong kỳ 2014 - 2018 28/02/2019 Vũ Hồng Bắc
15 529/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Đồng Hỷ 27/02/2019 Nhữ Văn Tâm
16 551/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư Khu dân cư mới Đồng Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 27/02/2019 Nhữ Văn Tâm
17 551/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư Khu dân cư mới Đồng Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 27/02/2019 Nhữ Văn Tâm
18 4019/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 27/02/2019 Vũ Hồng Bắc
19 11/QĐ-HĐND Quyết định đính chính về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trong một số NQ của HĐND tỉnh Thái Nguyên 27/02/2019 Nguyễn Khắc Lâm
20 528/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Đại Từ 25/02/2019 Nhữ Văn Tâm