Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 20/QĐ-UBND QĐ Về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, tại huyện Đại Từ 04/01/2019 Nhữ Văn Tâm
2 08/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 03/01/2019 Nhữ Văn Tâm