Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3/NQ-HĐND NQ V/v quy định mức chi cho công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm hằng năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 23/07/2019 Bùi Xuân Hòa
2 4/NQ-HĐND NQ V/v quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và các học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019-2020 thuộc tỉnh thái Nguyên quản lý 23/07/2019 Bùi Xuân Hòa
3 5/NQ-HĐND NQ V/v quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 23/07/2019 Bùi Xuân Hòa
4 10/NQ-HĐND NQ V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó trưởng ban chuyên trách Ban VHXH HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 22/07/2019 Bùi Xuân Hòa
5 11/NQ-HĐND NQ V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban chuyên trách Ban KTNS HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 22/07/2019 Bùi Xuân Hòa
6 13/NQ-HĐND NQ xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 22/07/2019 Bùi Xuân Hòa
7 14/NQ-HĐND NQ V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 22/07/2019 Bùi Xuân Hòa
8 15/NQ-HĐND NQ V/v xác nhận kết quả bầu trưởng ban chuyên trách ban KTNS HDDND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 22/07/2019 Bùi Xuân Hòa
9 16/NQ-HĐND NQ V/v xác nhận kết quả bầu phó trưởng ban chuyên trách Ban KTNS HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Ghi chú 22/07/2019 Bùi Xuân Hòa
10 17/NQ-HĐND NQ V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 22/07/2019 Bùi Xuân Hòa
11 2221/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/07/2019 Vũ Hồng Bắc
12 18/NQ-HĐND NQ V/v xác nhận kết quả bầu Phó trưởng ban chuyên trách Ban VHXH HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 22/07/2019 Bùi Xuân Hòa
13 19/NQ-HĐND V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 22/07/2019 Bùi Xuân Hòa
14 2235/QĐ-UBND QĐ về việc giao đất cho UBND huyện Đồng Hỷ để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu dân cư Cầu Đất xã Nam Hoà huyện Đồng Hỷ 22/07/2019 Nhữ Văn Tâm
15 2231/QĐ-UBND QĐ Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 22/07/2019 Trịnh Việt Hùng
16 2142/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản và Quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên 15/07/2019 Vũ Hồng Bắc
17 2127/QĐ-UBND QĐ Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 và Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên 12/07/2019 Nhữ Văn Tâm
18 2116/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Thương mại Phúc Thịnh An thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà xưởng sản xuất nhiên liệu gỗ ép tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên 11/07/2019 Nhữ Văn Tâm
19 2121/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 11/07/2019 Nhữ Văn Tâm
20 2120/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 1, 3, 5, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên 11/07/2019 Nhữ Văn Tâm