Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1418/QĐ-UBND QĐ Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 29/05/2019 Vũ Hồng Bắc
2 12/2019/QĐ-UBND QĐ QPPL Về việc ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/05/2019 Vũ Hồng Bắc
3 11/2019/QĐ-UBND QĐ Bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 23/05/2019 Vũ Hồng Bắc
4 10/2019/QĐ-UBND QĐ QPPL Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 16/05/2019 Vũ Hồng Bắc
5 09/2019/QĐ-UBND QĐ Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Thái Nguyên ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/05/2019 Vũ Hồng Bắc
6 1278/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 15/05/2019 Vũ Hồng Bắc
7 1281/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất may Phú Hưng thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm dịch vụ sản xuất và giới thiệu sản phẩm thời trang may Phú Hưng tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ (đợt 1) 15/05/2019 Nhữ Văn Tâm
8 1219/QĐ-UBND QĐ Về việc điều chỉnh diện tích đất, thu hồi đất, cho Công ty TNHH Môi trường Sông Công thuê đất để thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công, tại thành phố Sông Công (đợt 1) 09/05/2019 Nhữ Văn Tâm
9 1223/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Liên danh Công ty Cổ phần phân phối - Bán lẻ VNF1 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 578 để thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên TOWER tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên 09/05/2019 Nhữ Văn Tâm
10 1226/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt bổ sung mức chi phí hỗ trợ 1 ha trồng rừng, chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên 09/05/2019 Dương Văn Lượng
11 1227/QĐ-UBND QĐ Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ, dịch vụ Km 36+100 QL3 mới tuyến Hà Nội - Thái Nguyên thuộc địa phận xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phần Hải Đăng 09/05/2019 Vũ Hồng Bắc
12 1228/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên” 09/05/2019 Vũ Hồng Bắc
13 1218/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Bộ đơn giá Xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 08/05/2019 Nhữ Văn Tâm
14 1191/QĐ-UBND QĐ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên 07/05/2019 Vũ Hồng Bắc
15 08/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 06/05/2019 Nhữ Văn Tâm
16 1092/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2019 26/04/2019 Trịnh Việt Hùng
17 1064/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên BÌnh, tại thị xã Phổ Yên (đợt 10) 25/04/2019 Nhữ Văn Tâm
18 1066/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm - vành đai an toàn khu 6), tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 25/04/2019 Nhữ Văn Tâm
19 1068/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dũng Minh thuê đất để sử dụng vào mục xây dựng Trang trại chăn nuôi bò cao sản tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên 25/04/2019 Nhữ Văn Tâm
20 1047/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên 24/04/2019 Vũ Hồng Bắc