Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1039/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên 23/04/2019 Vũ Hồng Bắc
2 8/2019/QĐ-UBND QĐ Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19/04/2019 Nhữ Văn Tâm
3 07/2019/QĐ-UBND QĐ Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái nguyên 19/04/2019 Vũ Hồng Bắc
4 978/QĐ-UBND QĐ Về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên 18/04/2019 Nhữ Văn Tâm
5 06/2019/QĐ-UBND QĐ Ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 18/04/2019 Nhữ Văn Tâm
6 974/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị số I phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 17/04/2019 Nhữ Văn Tâm
7 964/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản than trong "Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản mỏ than Làng Bún" xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 16/04/2019
8 969/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2019 đối với Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Thái Nguyên 16/04/2019 Nhữ Văn Tâm
9 950/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất sang thực hiện năm 2019 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/04/2019 Nhữ Văn Tâm
10 951/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt kết quả Dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Thái Nguyên 12/04/2019 Nhữ Văn Tâm
11 957/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Dự án Xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/04/2019 Nhữ Văn Tâm
12 945/QĐ-UBND QĐ Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, dự án có sử dụng đất thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019, đợt 3 11/04/2019 Vũ Hồng Bắc
13 933/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của thành phố Sông Công 10/04/2019 Nhữ Văn Tâm
14 944/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi buộc tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/04/2019 Vũ Hồng Bắc
15 913/QĐ-UBND QĐ Về việc thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 08/04/2019 Trịnh Việt Hùng
16 914/QĐ-UBND QĐ Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 08/04/2019 Trịnh Việt Hùng
17 915/QĐ-UBND QĐ Dự án chăn nuôi lợn, gà công nghệ cao kết hợp trồng cây lâu năm và sản xuất phân vi sinh tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty TNHH Một thành viên Trọng Khôi thực hiện. 08/04/2019 Vũ Hồng Bắc
18 916/QĐ-UBND QĐ Dự án khai thác mỏ đất san lấp Núi Đậu, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty TNHH Cường Đại thực hiện 08/04/2019 Vũ Hồng Bắc
19 917/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt bổ sung danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP và Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND năm học 2018 - 2019 08/04/2019 Trịnh Việt Hùng
20 925/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP học kì II năm học 2018-2019 08/04/2019 Vũ Hồng Bắc