Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 901/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 04/04/2019 Vũ Hồng Bắc
2 890/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão công trình hồ Núi Cốc 04/04/2019 Vũ Hồng Bắc
3 880/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Trường Hải tại Dự án xây dựng khu dân cư cao cấp và dịch vụ thương mại tổng hợp thuộc khu dân cư số 6, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên (đợt 1) 03/04/2019 Nhữ Văn Tâm
4 881/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức, tại Khu dân cư Phú Đại Cát, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đợt 3) 03/04/2019 Nhữ Văn Tâm
5 869/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh 02/04/2019 Vũ Hồng Bắc
6 856/QĐ-UBND QĐ Về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 3984/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên 01/04/2019 Nhữ Văn Tâm
7 857/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Thái Nguyên tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên do vi phạm pháp luật về đất đai 01/04/2019 Nhữ Văn Tâm
8 861/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 01/04/2019 Nhữ Văn Tâm
9 862/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư tại Dự án Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư khu hành chính huyện Đồng Hỷ 01/04/2019 Nhữ Văn Tâm
10 865/QĐ-UBND QĐ Dự án đầu tư xây dựng công trình bến thủy nội địa Phổ Yên tại thôn Soi Cốc, xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên cho Công ty TNHH Cường Đại thực hiện 01/04/2019 Vũ Hồng Bắc
11 05/2019/QĐ-UBND QĐ Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 29/03/2019 Vũ Hồng Bắc
12 855/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cán bộ cấp xã hưởng chế độ, chính sách và kinh phí thực hiện theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 29/03/2019 Vũ Hồng Bắc
13 843 /QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 29/03/2019
14 830/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 29/03/2019 Vũ Hồng Bắc
15 836/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 29/03/2019 Vũ Hồng Bắc
16 837/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa, lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên 29/03/2019 Vũ Hồng Bắc
17 805/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 27/03/2019 Vũ Hồng Bắc
18 797/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Gốc Quéo, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” (Trữ lượng tính đến tháng 8 năm 2018) 27/03/2019 Vũ Hồng Bắc
19 03/NQ-HĐND QĐ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 27/03/2019 Bùi Xuân Hòa
20 02/NQ-HĐND NQ về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 27/03/2019 Bùi Xuân Hòa