Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 583/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh, chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư mới Đồng Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phần phát triển xây dựng 199 (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC) 05/03/2021 Trịnh Việt Hùng
2 582/QĐ-UBND Về việc hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư, chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Điểm dân cư nông thôn xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên 05/03/2021 Trịnh Việt Hùng
3 578/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 04/03/2021 Lê Quang Tiến
4 479/QĐ-UBND về việc đề nghị cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình - tại thị xã Phổ Yên (đợt 16) 26/02/2021 Lê Quang Tiến
5 09/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 26/02/2021 Lê Quang Tiến
6 431/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Thái Nguyên. 24/02/2021 Trịnh Việt Hùng
7 430/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025. 24/02/2021 Lê Quang Tiến
8 425/QĐ-UBND Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên 24/02/2021 Trịnh Việt Hùng
9 402/QĐ-UBND Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 19/02/2021 Lê Quang Tiến
10 341/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên. 08/02/2021 Lê Quang Tiến
11 315/QĐ-UBND Về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 04/02/2021 Trịnh Việt Hùng
12 278/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Xăng dầu Sông Vân Thái Nguyên thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu trưng bầy, bán sản phẩm hóa dầu và dịch vụ tiện ích tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương (đợt 1) 01/02/2021 Lê Quang Tiến
13 252/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn, cho Công ty TNHH Gold Land Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. 29/01/2021 Lê Quang Tiến
14 237/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 26/01/2021 Lê Quang Tiến
15 304/UBND-NC V/v đính chính nội dung Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên 22/01/2021
16 08/2021/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021 Trịnh Việt Hùng
17 07/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/01/2021 Trịnh Việt Hùng
18 06/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021 Đặng Xuân Trường
19 05/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định hỗ trợ và xâu dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/01/2021 Dương Văn Lượng
20 04/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021 Dương Văn Lượng
21 03/2021/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung Điều 1 của Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 21/01/2021 Trịnh Việt Hùng
22 150/QĐ-UBND Về ban hành Chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, chương trình giao ban hàng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021 20/01/2021 Trịnh Việt Hùng
23 141/QĐ-UBND Điều chỉnh biên chế sự nghiệp và hợp đồng đối với các cơ quan, đơn vị năm 2021 19/01/2021 Trịnh Việt Hùng
24 139/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 19/01/2021 Dương Văn Lượng
25 134/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 19/01/2021 Đặng Xuân Trường
26 131/QĐ-UBND Về việc gia hạn cho Công ty Cổ phần Cơ điện luyện kim Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà máy sản xuất Ferro silic tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên 18/01/2021 Lê Quang Tiến
27 114/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Sông Đà 2 để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu đô thị hồ Xương Rồng tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên (đợt 13) 18/01/2021 Lê Quang Tiến
28 02/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên 15/01/2021 Trịnh Việt Hùng
29 93/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Cúc Đường để thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa xã Cúc Đường và các công trình phụ trợ tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai 14/01/2021 Lê Quang Tiến
30 01/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên 13/01/2021 Lê Quang Tiến
31 51/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trường Mầm non Phú Cường để xây dựng mở rộng trường học tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ 12/01/2021 Lê Quang Tiến
32 50/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (phần sửa đổi và bổ sung) và bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên 12/01/2021 Lê Quang Tiến
33 48/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2019 11/01/2021 Trịnh Việt Hùng
34 47/QĐ-UBND Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2021. 11/01/2021 Trịnh Việt Hùng
35 12/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư và nhà ở công nhân thuê Trung Thành tại xã Trung Thành, huyện Phổ Yên (nay là thị xã Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Hùng Cường. 04/01/2021 Trịnh Việt Hùng
36 11/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi các Quyết định của UBND tỉnh, chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư và nhà ở xã hội Trường Thọ tại xã Tân Hương và xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Hồng Ngọc Việt 04/01/2021 Trịnh Việt Hùng
37 10/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án Khu dịch vụ - thương mại - dân cư và xây dựng nhà ở công nhân thuê Thanh Quang tại xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên (nay là phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Hùng Cường 04/01/2021 Trịnh Việt Hùng