Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nhóm cộng đồng thuộc Chương trình 135

 

Sáng ngày 12/8, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn cộng đồng cho các xã, xóm thuộc Chương trình 135.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đây là lớp tập huấn thứ 3 được ban Ban Dân tộc tổ chức cho cộng đồng thuộc các xã, xóm thuộc huyện Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình được hưởng Chương trình 135.

Lớp tập huấn cho cộng đồng thuộc các xã, xóm thuộc Chương trình 135 năm 2019 nhằm trang bị bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ giảm nghèo, nâng cao kiến thức đầu tư và kỹ năng quản lý điều hành cho cán bộ, công chức cấp xã; phổ biến kiến thức, chuyển giao kỹ thuật cho cộng đồng để tiếp thu những kiến thức cơ bản về quản lý, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế địa phương đồng thời tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Theo chương trình tập huấn, các học viên sẽ được báo cáo viên của các sở, ban, ngành truyền đạt nội dung các chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Theo kế hoạch lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 04 ngày trên lớp và tổ chức đi thực tế học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong hoặc ngoài tỉnh./.

 Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Dương Hường Thái (Ban dân tộc)