Truy cập nội dung luôn

Thông tin về việc chia sẻ tin giả trên Zalo

20-02-2021 18:34

Thời gian qua, nhiều người dùng Zalo chia sẻ bài viết với nội dung về “Điều lệ mới của Zalo” gây ra nhiều sự nghi ngại về an toàn, bảo mật thông tin của người dùng trên nền tảng Zalo.

Qua quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin điện tử, mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên theo dõi, phát hiện có nhiều người dùng Zalo chia sẻ bài viết rất dài với nội dung về “Điều lệ mới của Zalo”, cụ thể như: “THÔNG BÁO: Đừng quên ngày mai bắt đầu điều lệ mới của Zalo nơi họ có thể sử dụng hình ảnh của bạn. Đừng quên hạn chót ngày hôm nay. Nó có thể sử dụng trong các trường hợp kiện tụng chống lại bạn ở tòa. Tất cả những gì bạn từng đăng trên Zalo đều trở thành công khai từ hôm nay ngay cả những tin nhắn đã bị xóa hoặc những bức ảnh không được cho phép”... “Tôi không cho Zalo hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến Zalo được phép sử dụng hình ảnh, thông tin, tin nhắn hoặc bài đăng của tôi, cả quá khứ và tương lai. Với tuyên bố này, tôi nghiêm cấm Zalo tiết lộ, sao chép, phân phối, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác chống lại tôi dựa trên trang cá nhân này và/hoặc nội dung của nó. Nội dung của trang cá nhân này là thông tin riêng tư và bí mật. Việc vi phạm quyền riêng tư có thể bị luật pháp trừng phạt (UCC1-308-1 1 308-103 và quy định Rome)”... “TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý CHO ZALO CHIA SẺ ẢNH, HÌNH ẢNH, HOẶC TIN NHẮN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO”.

Những nội dung như trên đang gây ra nhiều sự nghi ngại về an toàn, bảo mật thông tin của người dùng trên nền tảng Zalo cũng như các thông tin của cơ quan nhà nước cung cấp đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Để làm rõ nội dung trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc trực tiếp với đại diện Zalo - Công ty cổ phần VNG. Đại diện Zalo khẳng định đây là thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dùng không chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo trên Zalo.

BBT
thainguyen.gov.vn