Truy cập nội dung luôn

Hội thảo khoa học phát triển chương trình đào tạo đại học

Nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm thành lập, ngày 3/4 Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Dự Hội thảo có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; một số Sở GD&ĐT trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý của trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đều nhận định, hiện nay, quá trình đổi mới giáo dục đào tạo ở nước ta đã và đang đặt ra những yêu cầu mới về nội dung và chương trình đào tạo ở các bậc học trong hệ thống giáo dục.

Mặc dù vậy, chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 đã chỉ ra một số tồn tại như: nội dung chương trình còn nặng về lý thuyết, nhà trường chưa gắn chặt với đời sống kinh tế - xã hội; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã hội; chưa chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phát huy tính sáng tạo, năng lực thực hành của học sinh, sinh viên hoặc thiếu người được đào tạo chuyên sâu về xây dựng chương trình…

Đặc biệt, đối với Đại học Thái Nguyên, sau 25 năm thành lập, toàn Đại học có 11 đơn vị đào tạo; các ngành đào tạo của Đại học bao trùm hầu hết tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, chương trình đào tạo của các đơn vị thành viên có tính liên thông chưa cao; việc thực hành, thực tập trong chương trình đào tạo còn hạn chế…Vì vậy, chương trình đào tạo trong các trường của Đại học Thái Nguyên cần thiết phải thay đổi nhằm cải thiện nội dung, bổ sung những nội dung mới.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và đổi mới chương trình giáo dục Đại học; thảo luận, đề xuất những định hướng mới trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của Đại học Thái Nguyên. Trong đó có các nhà khoa học, nhà quản lý, các thế hệ giảng viên, sinh viên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí khẳng định, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để lĩnh vực giáo dục đào tạo phát triển, bởi đây là nền tảng cốt lõi quyết định sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời mong muốn các nhà khoa học, nhà quản lý, các giảng viên, sinh viên của Đại học Thái Nguyên tiếp tục có nhiều sáng kiến khoa học kỹ thuật, phát triển chương trình đào tạo lên tầm cao mới, thực tiễn hơn nữa, kịp thời góp sức xây dựng tỉnh Thái Nguyên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trong thời gian tới./.

Nguồn: thainguyentv.vn

Hồng Hạnh