Truy cập nội dung luôn

Kêu gọi đề xuất đề tài, dự án KHCN theo Nghị định thư với Đức

 

(Chinhphu.vn) - Việt Nam và CHLB Đức thông báo kêu gọi đề xuất các dự án hợp tác Nghiên cứu và Phát triển, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và ứng dụng đổi mới trong mọi lĩnh vực công nghệ và ứng dụng.

Đặc biệt ưu tiên trong các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, tự động hóa, khoa học vật liệu.

Các đề xuất dự án cần phát triển các sản phẩm để sẵn sàng thương mại hóa, các phương pháp hoặc dịch vụ dựa trên công nghệ có tiềm năng thị trường cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức (BMWi) sẽ tạo điều kiện tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Chương trình ZIM của BMWi.

Các đề xuất dự án sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ và Cơ quan quản lý dự án AiF Projekt GmbH cùng đánh giá. Kết quả đánh giá sẽ được thông báo cho các đối tác dự án trong vòng 4 tháng sau khi hết hạn nộp đề xuất.

Các đề xuất đề tài, dự án tham gia Chương trình phải tuân theo các quy trình, thủ tục quy định. Kết quả của dự án phải mang lại giá trị gia tăng nhờ hoạt động hợp tác quốc tế giữa các thành viên tham gia của hai nước (ví dụ như tạo ra và chia sẻ tri thức, tiềm năng thương mại, khả năng tiếp cận với cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển, mở ra các lĩnh vực ứng dụng mới…). Thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm.

Thời gian kêu gọi đề xuất từ nay đến hết ngày 09/10/2019. Mẫu đề xuất có thể tải tại trang web: www.zim-bmwi.de/kooperationsprojekte/transnationale-fue-projekte (phía Đức) hoặc trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ (phía Việt Nam): www.most.gov.vn.

Nguồn: chinhphu.vn