Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên lấy ngày 31/12 hằng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên

Ngày 24/02, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ký Quyết định số 425/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, ngày 31 tháng 12 hằng năm sẽ là Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên.