Truy cập nội dung luôn

Đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn các giống lúa

Người dân tham quan mô hình trình diễn giống lúa BQ và CNC11 tại xóm Gốc Quéo

Ngày 27-5, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đại Từ đã phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Thái Bình tổ chức Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng BQ và lúa thơm CNC11, vụ Xuân năm 2020.

Theo đó, mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng BQ và lúa thơm CNC11 có tổng diện tích 7.200m2 tại xóm Gốc Quéo, xã Khôi Kỳ. Trong đó, giống BQ là giống lúa thuần chất lượng cao đã được chuyển giao bản quyền cho Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Thái Bình từ năm 2016. Đây là giống ngắn ngày, gieo cấy được cả 2 vụ trong năm, năng suất bình quân đạt 70-75 tạ/ha. Còn giống CNC11 là giống lúa thơm, chất lượng cao, có khả năng chịu chua, chịu mặn khá, năng suất trung bình 60-65 tạ/ha. Tham gia mô hình này, các hộ dân được Công ty cung ứng giống, hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, qua quá trình gieo cấy cho thấy cả hai giống lúa hoàn toàn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác tại địa phương, khả năng đẻ nhánh, chống đổ tốt, cứng cây, hạt gạo trong, cơm dẻo, ráo…

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục khảo nghiệm nhằm đánh giá chính xác hiệu quả trước khi nhân ra diện rộng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, gia tăng thu nhập cho nông dân.

Thu Huyền
Nguồn: baothainguyen.org.vn