Truy cập nội dung luôn

670 triệu đồng cho vay phát triển nghề làm tương ở Úc Kỳ

 

Với mục tiêu phát triển làng nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, Hội Nông dân huyện Phú Bình phối hợp với Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai Dự án Phát triển nghề làm tương truyền thống xã Úc Kỳ.

Tham gia Dự án, 14 hộ dân ở các Chi hội Nông dân Múc, Trại, Ngoài, Nam Hương 1 được vay vốn với tổng mức 670 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tương Úc Kỳ, trong đó có 2 hộ dân vay 35 triệu đồng/hộ, số hộ còn lại được vay 50 triệu đồng/hộ. Thời gian vay 24 tháng, với mức lãi suất 8,4%/năm,(thấp hơn 2,5-3%/năm so với mức vay thông thường của các ngân hàng thương mại), các hộ dân sẽ trả lãi suất vào cuối mỗi quý, trả tiền gốc vào cuối kỳ hạn.

Được biết, những năm trước, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cũng đã giải ngân 300 triệu đồng cho các hộ dân làm tương trên địa bàn xã Úc Kỳ, trong đó mỗi hộ được vay 30 triệu đồng.

Nguồn: baothainguyen.vn

Ngọc Ánh