Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động

Ngày 14/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác ATVSLĐ tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long.

Đoàn kiểm tra thực tế khu vực sản xuất của công ty tại Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai.

Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long có ngành nghề đăng ký sản xuất, kinh doanh là khai thác quặng quý hiếm. Qua kiểm tra cho thấy, Công ty hiện có 103 lao động (đã ký kết hợp đồng lao động), trong đó 85 người được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, 18 người không thuộc diện tham gia (đã có sổ hưu) và có 46 người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; công ty đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đến hết tháng 7/2020. Công ty đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế và xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; xây dựng đầy đủ nội quy vận hành các máy, thiết bị; thực hiện đầy đủ việc huấn luyện ATVSLĐ theo đúng quy định. Từ ngày 01/01/2018 đến tháng 5/2020 công ty chưa để xảy ra vụ mất an toàn tai nạn lao động nào.

Ngoài những nội dung đơn vị được kiểm tra đã thực hiện đúng theo quy định, Đoàn kiểm tra có một số ý kiến như: Đình chỉ hoạt động của cầu trục kể từ 17h ngày 14/7/2020 cho đến khi công ty kiểm định thiết bị đủ điều kiện hoạt động; rà soát và lập danh sách chức danh nghề và thực hiện các chế độ cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên; thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định… Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 14/8/2020./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Trần Huyền