Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH MNS FEED Thái Nguyên

 

Ngày 03/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác ATVSLĐ tại Công ty TNHH MNS FEED Thái Nguyên, có địa chỉ tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Hội đồng ATVSLĐ kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH MNS FEED Thái Nguyên

Công ty TNHH MNS FEED Thái Nguyên có ngành nghề đăng ký sản xuất, kinh doanh là sản xuất thức ăn chăn nuôi. Công ty hiện có 72 lao động (đã ký kết hợp đồng), trong đó 71 người được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động và có 03 lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Hàng năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động theo quy định; đã thành lập mạng lưới an toàn - vệ sinh; phân định quyền hạn, trách nhiệm, quyền lợi của an toàn - vệ sinh viên; chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế và xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; xây dựng đầy đủ nội quy vận hành các máy, thiết bị. Công ty đã kiểm định và đăng ký với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các máy móc, thiết bị. Từ ngày 01/01/2018 đến tháng 5/2020 chỉ xảy ra 01 vụ tai nạn lao động, công ty đã điều tra và thực hiện thanh toán chế độ cho người lao động.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty rà soát và lập danh sách chức danh nghề cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo đúng quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và thực hiện các chế độ cho người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định; rà soát lại toàn bộ Hợp đồng lao động của người lao động và ghi rõ mức trích nộp các khoản nộp Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định, kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 03/8/2020.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Trần Huyền