Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Sáng nay (29/7), tại Hội trường lớn Huyện ủy Phú Lương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” đã long trọng khai mạc phiên chính thức. Đại hội diễn ra trong 03 ngày (28-30/7/2020). Dự đại hội có 245 đại biểu đại diện cho trên 5600 đảng viên của Đảng bộ huyện.

Tham dự Phiên khai mạc Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy cho rằng: Với tinh thần trách nhiệm trước 55 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, với trên 5.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ và sự kỳ vọng của Nhân dân, các đại biểu cần tập trung trí tuệ nghiên cứu Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII; làm rõ những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, xác định các đột phá, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm xây dựng huyện Phú Lương phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, Đại hội còn có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV, với tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ.

Đại hội thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV…

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành mục tiêu chung Nghị quyết đề ra; cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; nhiều lĩnh vực có những chuyển biến rõ nét. Công tác gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, giải quyết việc làm thực hiện có hiệu quả. Nhân dân đã được tiếp cận, hưởng thụ các chương trình về y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, chính sách dân tộc tốt hơn, đa dạng và đồng đều giữa các vùng miền. Công tác nội chính, tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư được quan tâm chú trọng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân hằng năm 4,2% (Nghị quyết là 4%); sản lượng lương thực cây có hạt bình quân đạt gần 40.000 tấn (Nghị quyết là 36.500 tấn); giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt đến năm 2020 đạt 92 triệu đồng/ha (Nghị quyết là 80 triệu); thu cân đối ngân sách trên địa bàn hằng năm đạt 120% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao, tổng thu cân đối ngân sách 5 năm đạt 425 tỷ đồng; tạo việc làm mới mỗi năm 2.195 lao động (Nghị quyết là 1.800); giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm 2,61% (Nghị quyết là 2%). Đến năm 2020 có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Nghị quyết là 10 xã)…

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận trên nhiều lĩnh vực để làm rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Lương nhiệm kỳ qua và những giải pháp thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phú Lương đề ra mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu xây dựng huyện Phú Lương phát triển nhanh, bền vững”. Đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, gồm: 6 chương trình, kế hoạch; 7 đề án; 8 công trình dự án trọng điểm vốn ngân sách; 7 công trình dự án trọng điểm vốn ngoài ngân sách. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Phú Lương đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Phú Lương đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần ban hành chương trình hành động, xây dựng các đề án, kế hoạch, tập trung nguồn lực để thực hiện Nghị quyết mà Đại hội đã thảo luận thông qua; tiếp tục khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương về vị trí địa lý, tài nguyên đất đai, khoáng sản, ... kết hợp với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, trong đó chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030"; phát triển nông nghiệp sinh thái đi đôi với phát triển kinh tế đồi rừng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, các mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới gắn với sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp và kinh tế làng nghề; kinh tế du lịch, dịch vụ đi đôi với khai thác, phát huy hiệu quả di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia Đền Đuổm, Điệu múa Tắc Xình (di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của đồng bào dân tộc Sán Chay) và những sản phẩm mang bản sắc văn hóa đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo nghề cho lao động địa phương, nhất là lao động nông thôn. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận, khu vực phòng thủ vững chắc; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là việc sửa chữa , khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết thúc ngày làm việc, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy - Thanh Hiếu