Truy cập nội dung luôn

Đại hội Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025: Xây dựng 15 chỉ tiêu cơ bản và 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

 

Sáng ngày 06/8, Đảng bộ huyện Võ Nhai đã chính thức Khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 245 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.900 đảng viên của Đảng bộ huyện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên TW đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện thường trực các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thành, thị.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy xác định: Đại hội tập trung trí tuệ nghiên cứu Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI; cùng với dự thảo nghị quyết, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII trình Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, vì sự nghiệp phát triển của huyện, Đại hội sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; làm rõ những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân; trên cơ sở đó thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực; xác định các đột phá nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị của Đại hội đã chỉ rõ, trong nhiệm kỳ qua, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành mục tiêu chung Nghị quyết đề ra; cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; nhiều lĩnh vực có những chuyển biến rõ nét. Việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chương trình giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân; công tác quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo và giữ vững. Cụ thể: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu hàng năm tăng bình quân 6,4%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 38,3%; công nghiệp, xây dựng chiếm 54,8%; thương mại dịch vụ chiếm 6,9%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm 5,3%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 7%/năm; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 6,3%; sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt 51.409 tấn; thu cân đối ngân sách bình quân hàng năm tăng 13%. Đến hết năm 2020 huyện có 06 xã/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học, đến hết năm 2020 có 48/67 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 71,6%, đạt 101,6%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 5,72%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 70%. Hàng năm kết nạp 205 đảng viên; có 75,18% cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Võ Nhai đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đảng bộ huyện vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại. Đồng chí yêu cầu Đại hội cần tập trung thảo luận về những hạn chế, khuyết điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, từ đó có các giải pháp để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ tới. Trong quá trình thảo luận để thông qua Nghị quyết, Đại hội cần quan tâm một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông, lâm sản gắn với vùng nguyên liệu tập trung; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng  tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030”; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng mang đặc trưng của địa phương vùng cao; khuyến khích phát triển các làng nghề, mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới gắn với sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa 14 và phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thường xuyên củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và giải quyết có hiệu quả các vấn đề tiềm ẩn về an ninh nông thôn. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Trên cơ sở Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI chuẩn bị, đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu để bầu tham gia Ban Chấp hành khoá mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra, đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu đại diện cho Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Võ Nhai xác định 3 khâu đột phá, 15 chỉ tiêu cơ bản và 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu chung là “Đoàn kết, đổi mới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng huyện Võ Nhai phát triển bền vững”.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội sẽ tiếp tục làm việc trong ngày 7/8.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm