Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

11-03-2019 09:53

 

Triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Xây dựng quy trình nội bộ,  quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện Kết luận phiên họp lần thứ 14 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua.

Triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Tuần qua, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác chủ động ứng phó với Bệnh dịch tả lợn Châu Phi

- Ngày 07/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; huyện ủy, thành ủy, thị ủy; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị các tổ chức đoàn thể, Bí thư huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy tập trung chỉ đạo một số biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị Bí thư huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, các tổ chức đoàn thể của tỉnh xác định công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị; công tác phòng, chống dịch đòi hỏi thực hiện với tinh thần: Kịp thời, quyết liệt, triệt để, đúng theo quy định, quyết tâm không để bệnh phát sinh, lây lan gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 24/TB-UBND về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi   

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị các tổ chức đoàn thể của tỉnh xác định công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị; công tác phòng, chống dịch đòi hỏi thực hiện với tinh thần: Kịp thời, quyết liệt, triệt để, đúng theo quy định, quyết tâm không để bệnh phát sinh, lây lan gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị các tổ chức đoàn thể, khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau đây: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới các địa phương, người chăn nuôi cảnh báo về nguy cơ, tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Thực hiện tuyên truyền, ký cam kết tới các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện “5 không”: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh, UBND tỉnh về công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch sát với tình hình thực tế dịch hiện nay theo hướng chủ động, tích cực. Chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cần thiết về vật tư, dụng cụ, hóa chất, bảo hộ phục vụ công tác chống dịch; tổng hợp báo cáo công tác phòng chống dịch theo quy định; kiểm tra các ổ dịch nghi ngờ lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tổ chức lấy mẫu gửi chẩn đoán xét nghiệm để đưa ra các biện pháp chống dịch hiệu quả. Đề xuất thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành; Đội kiểm dịch lưu động, Chốt kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu gom, vận chuyển, giết mổ, buôn bán, tiêu thụ lợn và sản phẩm thịt lợn, đặc biệt đối với các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp, hiệu quả…

Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch để người dân tự giác, chủ động phòng, chống dịch bệnh, thông tin đầy đủ tránh hoang mang cho người sản xuất, tiêu thụ thịt lợn

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Ngày 05/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND.

Mục đích: Phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan rộng, không để dịch lớn xảy ra. Hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong, giảm thiểu tối đa  tác hại của dịch bệnh.

Yêu cầu: Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh. Bảo đảm hiệu quả hoạt động phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại địa phương. Triển khai hiệu quả hoạt động tiêm chủng các vắc xin phòng bệnh (bao gồm cả tiêm chủng mở rộng và tiêm dịch vụ). Thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh tại cơ sở. Kiểm soát và phát hiện sớm những ca bệnh đầu tiên (nội sinh hoặc xâm nhập). Đáp ứng nhanh, triển khai kịp thời và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch, giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm không để xâm nhập.

Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, dịch truyền, phương tiện bảo hộ, kinh phí… gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Triển khai các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật phòng, chống dịch. Nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo và tham mưu các giải pháp giải quyết kịp thời.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với ngành Y tế và các ngành liên quan triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh đối với gia súc gia cầm. Kiên quyết, triệt để xử lý các ổ dịch ngay từ khi mới phát hiện. Không để dịch bệnh lây lan, nhất là không để lây sang người.

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên; Báo Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các Sở, ngành, địa phương xây dựng các chuyên mục phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; tổ chức tọa đàm, phóng sự, đưa tin, bài tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời, chính xác để mọi người dân hiểu và tham gia thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh ở người tại địa phương; xây dựng kế hoạch của địa phương để chủ động ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Chỉ đạo, triển khai tới các xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với cơ quan Y tế trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh ở các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh...

Thực hiện Kết luận phiên họp lần thứ 14 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

Ngày 08/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 715/UBND-CNN, Thực hiện Kết luận số 84/KL-UBSC ngày 28/121/2018 Kết luận phiên họp lần thứ 14 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau: Rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ, dự án trong triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án đến năm 2020 và kiến nghị trong thời gian tới.  Trong giai đoạn 2019 - 2020, tập trung lựa chọn và thực hiện những nhiệm vụ, hoạt động cụ thể và cấp thiết, đưa vào hoạt động trong từng năm, cụ thể như: quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nông thôn, chất thải công nghiệp và xây dựng; quản lý và kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tiến hành thống kê toàn bộ nguồn nước thải trên địa bàn tỉnh. Tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tăng cường cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh, đặc biệt là chương trình phối hợp nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông…

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành giá dịch vụ thoát nước, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng quy trình nội bộ,  quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 682 /UBND-KSTT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung công việc sau đây:

Xây dựng quy trình nội bộ TTHC: Các sở, ban, ngành chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành do Chủ tịch UBND tỉnh công bố, tổng hợp, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cả ba cấp tỉnh, huyện, xã và gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/3/2019 để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Hồ sơ gồm: Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC (theo mẫu tại Phụ lục I), quy trình nội bộ của từng TTHC (theo mẫu tại Phục lục II); Trường hợp có Quyết định công bố TTHC, Quyết định công bố Danh mục TTHC mới, sửa đổi, bổ sung thì chậm nhất 10 (mười) ngày kể từ ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành, các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

Xây dựng quy trình điện tử: Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa phương xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC được ban hành.

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 681/UBND-KSTT, yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện xây dựng và gửi báo cáo theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Bổ sung nội dung báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện đúng theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xây dựng, ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên

Ngày 8/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 717/UBND-TH, có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Quy chế Cung cấp, quản lý dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên. bảo đảm tiến độ, chất lượng, phù hợp thực tiễn, đúng quy định hiện hành; trình UBND tỉnh xem xét theo quy định trước ngày 15/5/2019.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai (Biên tập, tổng hợp)