Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

Tuần qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đồng thời chỉ đạo một số nội dung liên quan…

*Trong tuần, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Ngày 04/2, ban hành Công điện số 1/CĐ-UBND về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan đơn vị có liên quan cập nhật, nắm chắc số lượng người Trung Quốc và người Việt Nam từ Trung Quốc trở về tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên; kịp thời thông báo cho ngành y tế và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã để có phương án cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án cách ly cụ thể đối với từng trường hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Ngày 3/2, ban hành Công văn số 244/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Ngày 04/2, ban hành Công văn số 256/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Ngày 7/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 304/UBND-KGVX về việc tập trung phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, lơ là, đồng thời không hoang mang; thường xuyên cập nhật, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; chủ động xây dựng phương án ứng phó bằng các giải pháp phù hợp, toàn diện.

UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã tập trung chỉ đạo việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tiêu độc, khử trùng một số nơi đông người, nhất là những nơi bị ô nhiễm; tập trung tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch.

Giao Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cụ thể các nội dung liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 808/VPCP-KTTH ngày 05/01/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, phối hợp thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã phối  hợp rà soát tất cả các trường hợp lưu trú, di chuyển từ vùng có dịch đến tỉnh Thái Nguyên và phối hợp thực hiện cách ly các trường hợp nhập cảnh; lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc người bị cách ly, với người trong gia đình, người làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly để ngành y tế và các địa phương theo dõi, giám sát về sức khỏe.

Sở Y tế: Cập nhật, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh Corona trên cơ sở tình hình thực tế. Xây dựng nội dung tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh Corona. Xây dựng kinh phí phòng, chống dịch bệnh phải sử dụng gửi Sở Tài chính thẩm định và trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thống kê, quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe trong vòng 14 ngày đối với các công dân người Việt Nam nhập cảnh từ vùng có dịch về Thái Nguyên.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, các địa phương quản lý, theo dõi tình hình người nhập cảnh và di chuyển từ vùng có dịch về tỉnh Thái Nguyên để giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch bệnh

Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ: Rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch trên địa bàn; chủ động tăng cường kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng các vật tư trang thiết bị phòng chống dịch như: Khẩu trang, nước rửa tay…

Không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá khẩu trang, quần áo chống dịch, kính bảo hộ và các vật tư trang thiết bị y tế khác. Không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá hoặc xuất bán khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng lợi dụng, tăng giá các vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch; kiểm tra, ngăn chặn các đơn vị thu mua đầu cơ trang thiết bị phòng chống dịch để trục lợi; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

*Liên quan đến thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra UBND tỉnh đã ban hành các văn bản:

- Ngày 07/2, ban hành Công văn số 310/UBND-KGVX về tạm dừng tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020.

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tạm dừng tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020 để tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu báo cáo UBND tỉnh việc tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV vào thời gian phù hợp.

- Ngày 04/2, ban hành Công văn số 251/UBND – CNN về việc dừng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.

- Ngày 04/2, ban hành Công văn số 254/UBND-TH về việc tạm dừng gặp mặt Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.

- Ngày 03/2, ban hành Công văn số 239/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học. UBND tỉnh đồng ý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.

- Ngày 7/2, ban hành Công văn số 309/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học. UBND tỉnh đồng ý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020.

*Ngày 04/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 247/UBND-CNN các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV đối với lĩnh vực nông nghiệp.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan: Chủ động xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm vi rút Corona và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật; tập trung tổ chức triển khai, đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tổ chức tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao của tỉnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện: Đồng loạt ngay từ đầu tháng 02/2020. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản ở địa phương, kịp thời có giải pháp để đảm bảo nông sản không bị ứ đọng cục bộ. Giao Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý.

*Ngày 6/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 293/UBND-TH về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch số 02/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Giao Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định sản xuất, đảm bảo nguồn cung trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý thị trường tỉnh theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá các biện pháp điều hành hoặc tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về các giải pháp bảo đảm việc cung ứng, kiểm soát đối với hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

Cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của vi rút Corona.

Cán bộ, công chức, viên chức tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến công việc và thời gian làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

*Ngày 6/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 291/UBND-CNN về tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm AH5N1 trên gia cầm và ở người.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật; căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm của tỉnh; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y rà soát lại hệ thống văn bản chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời thông báo và phối hợp với ngành y tế khi phát hiện các ổ dịch trên đàn gia cầm; không để dịch, bệnh lây lan sang người.

Sở Y tế: Chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm để cách ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên sâu rộng về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc, Việt Nam và đặc điểm của bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm để người chăn nuôi; tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh Cúm gia cầm đến từng hộ chăn nuôi; tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, các địa điểm nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh...

*Ngày 4/2, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 2/CT-UBND về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời kỳ cao điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo cấp độ nguy cơ cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện các nội dung sau: phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng của cấp huyện, cấp xã, các công ty lâm nghiệp và các chủ rừng; chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp; tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai (tổng hợp & biên tập)