Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

 

Không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020; hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài theo chỉ đạo của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19; thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua (25/5 đến 29/5)

*Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1888/UBND-KGVX về không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020.

Theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh, Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020 được tổ chức từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4  năm 2020 với sự tham gia của các tỉnh trong nước và các quốc gia có thế mạnh về chè như: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Srilanca, Pakistan, Canada, Mỹ…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 07/02/2020 Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 2935-TB/TU về việc tạm dừng tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020.

Đến nay, mặc dù công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thái Nguyên và cả nước nói chung đang được kiểm soát tốt, song dịch Covid-19 tại các nước có thế mạnh về chè vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tại Thông báo số 3133-TB/TU ngày 15/5/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo:

Không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần thứ IV, năm 2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu báo cáo UBND tỉnh việc tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV vào thời gian phù hợp.

*Ngày 28/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1925 /UBND-KGVX về thực hiện hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài theo chỉ đạo của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan: Khẩn trương tham mưu đề xuất phương án thực hiện cách ly tập trung dành riêng cho các chuyên gia (cơ sở cách ly), đảm bảo tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng. Thông tin tới các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh về cơ sở cách ly được UBND tỉnh phê duyệt. Lập danh sách chuyên gia và đề xuất danh sách, phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần cho các chuyên gia kể từ khi nhập cảnh. Sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan: Hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực; kèm theo văn bản phê duyệt của UBND tỉnh) để nộp tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) xem xét giải quyết. Thực hiện giám sát chặt chẽ việc đưa đón các chuyên gia từ nơi nhập cảnh về cơ sở cách ly; tổ chức, quản lý các cơ sở cách ly; triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, theo dõi y tế và các nội dung liên quan, đảm bảo an toàn và phòng chống dịch.

*Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1901 /UBND-KSTT thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa chỉ truy cập https://ncovi.dichvucong.gov.vn  đối với 02 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện, cấp tỉnh, gồm: (1) Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; (2) Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã phân công công chức thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo tại Văn bản số 1701/UBND-KSTT ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên, phải thường xuyên đăng nhập để theo dõi, kiểm tra, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại đường dẫn https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn.

Chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

*Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1882/UBND-NC về tăng cường thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

UBND tỉnh yêu cầu:

Công an tỉnh: Tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương; phối hợp các ngành chức năng khảo sát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh có cơ chế huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân hỗ trợ vốn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện; chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các thủ tục và tiếp tục triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã hướng dẫn, tham mưu giúp UBND cùng cấp chỉ đạo, tổ chức tiếp nhận, phân công lực lượng quản lý, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

 Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền những nội dung Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội và các cá nhân hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm để giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, tiếp tục phối hợp tổ chức truyên truyền, phổ biến và thực hiện công tác quản lý, giám sát, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện… có điều kiện ổn định cuộc sống.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Đề án, các văn bản có liên quan và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của UBND tỉnh đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương, UBND cấp xã.

Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan chủ động trong công tác tiếp nhận, phân công quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về nơi cư trú trên địa bàn; huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng tái phạm tội.

*Ngày 28/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1926/UBND-KGVX thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát đánh gia kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 30; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong qua trình thực hiện; kịp thời khắc phục những khó khăn để hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch số 30 trước tháng 10 năm 2020.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học xóa mù chữ, củng cố kết quả biết chữ; tăng cường chỉ đạo nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên (Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN - GDTX, Trung tâm ngoại ngữ, tin học) tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học góp phần nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; chủ động, phối hợp với ngành giáo dục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nhằm hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ số lượt người được tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở giáo dục thường xuyên đã theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai (biên tập & tổng hợp)