Truy cập nội dung luôn

Đoàn công tác của Bộ Tài chính kiểm tra công tác triển khai thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia tại Thái Nguyên

Ngày 11/7, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới (NTM) tại tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi kiểm tra

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên. Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.  

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, kết quả huy động các nguồn vốn cho thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững của tỉnh Thái Nguyên đạt 125.516 triệu đồng (ngân sách Trung ương 106.288 triệu đồng, ngân sách địa phương 15.943 triệu đồng, huy động khác 3.285 triệu đồng); kết quả huy động nguồn lực giai đoạn 2016-2020 là 607.899 triệu đồng (ngân sách Trung ương 548.526 triệu đồng, ngân sách địa phương 45.495 triệu đồng, nguồn huy động khác 13.878 triệu đồng).

Trong 5 năm 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm 10,3% bình quân giảm 2,06%/năm. Cụ thể năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,19%; năm 2017 giảm 2,21% và năm 2018 giảm 2,61%; năm 2019 giảm 2,04% và năm 2020 dự kiến giảm 1,25%.

Kết quả huy động các nguồn vốn cho việc thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020 là 20.591.899 triệu đồng (ngân sách Trung ương 468.710 triệu đồng, ngân sách tỉnh 215.000 triệu đồng, huy động đóng góp của người dân, doanh nghiệp 90.019 triệu đồng, vốn tín dụng 19.742.475 triệu đồng); kết quả huy động nguồn lực giai đoạn 2016-2020: 47.389.190 triệu đồng (ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ 1.230.500 triệu đồng, ngân sách địa phương 3.018.000 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình, đề án, dự án vốn NSTW, ODA, NGO, NSĐP 2.409.910 triệu đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp 2.651.780 triệu đồng, vốn tín dụng của ngân hàng cho người dân vay phát triển sản xuất 38.079.000 triệu đồng).

Kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng NTM: Tính đến 30/6/2020, có 3/9 (33,3%) đơn vị cấp huyện (T.p Thái Nguyên, T.p Sông Công, thị xã Phổ Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM). Đến nay, toàn tỉnh có 103 xã (72%) đạt chuẩn NTM, vượt mục tiêu của tỉnh 3 xã (2%).

Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: Về quy hoạch (100% các xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, ban hành quy chế quản lý quy hoạch); về kết cấu hạ tầng (đến nay có 112/137 xã (82%) đạt tiêu chí giao thông, 133 xã (97%) đạt tiêu chí thủy lợi, 137 xã (100%) đạt tiêu chí điện, 126 xã (92%) đạt tiêu chí trường học, 101 xã (74%) đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 131 xã (96%) đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 122 xã (89%) đạt tiêu chí thông tin và truyền thông và 113 xã (82%) đạt tiêu chí nhà ở dân cư; về giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, văn hoá xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn: 118 xã (86%) đạt tiêu chí hộ nghèo, 110 xã (80%) đạt tiêu chí thu nhập, 137 xã (100%) đạt tiêu chí lao động có việc làm, 135 xã (99%)  đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo, 137 xã (100%) đạt tiêu chí y tế, 135 xã (99%) đạt tiêu chí văn hoá, 106 xã (77%) đạt tiêu chí môi trường và an tàn thực phẩm; về tổ chức sản xuất: 123 xã (90%) đạt tiêu chí; về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh: Có 118 xã (86%) đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, 128 xã (93%) đạt tiêu chí quốc phòng và an ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Thái Nguyên đã cụ thể hóa được các cơ chế chính sách của Trung ương trong quá trình triển khai các chương trình MTQG tại tỉnh. Đặc biệt trong việc huy động các nguồn vốn, nhất là việc huy động nguồn vốn ở nhóm cộng đồng dân cư, tỉnh Thái Nguyên đã làm rất tốt để thực hiện các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM. Về giảm nghèo, Thái Nguyên đã đạt được những mục tiêu mà tỉnh và Trung ương đề ra. Cần duy trì các chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020 một cách căn cơ và bền vững. Đối với chương trình MTQG Xây dựng NTM, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được thành tựu mang tính toàn diện. Tuy nhiên, trong báo cáo đánh giá chưa chỉ ra được nguyên nhân cơ bản của những hạn chế tồn tại, đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần đánh giá, phân tích cụ thể, các hạn chế vướng mắc để tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên, để phối hợp cùng các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ xây dựng chính sách cho giai đoạn 2021-2025, theo hướng phân định chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở thực tiễn của các địa phương.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại xã La Hiên và xã Cúc Đường huyện Võ Nhai về việc thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Xây dựng NTM.       

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm