Truy cập nội dung luôn

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội) làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Chiều ngày 28/7, Đoàn giám sát của Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội do đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội  làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội phát biểu tại buổi giám sát

Làm việc với Đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, địa phương, tổ chức liên quan.  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 03 tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động bao gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với trên 120 nghìn tín đồ, chiếm 10% dân số toàn tỉnh; có 85 chức sắc và 1.390 chức việc; 229 cơ sở tôn giáo; 591 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 117 cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích. Trong những năm qua, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân thủ pháp luật, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận nhân dân. Nhiều lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo thu hút đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương trong và ngoài nước tham dự, đã góp phần tích cực vào hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa và phát huy các tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế như: Xảy ra tình trạng tranh chấp tài sản, quyền sở hữu tại cơ sở tín ngưỡng; công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại một số lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo chưa đạt yêu cầu; việc sinh hoạt tôn giáo trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích vẫn chưa được giải quyết triệt để… 

Để thực hiện tốt việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương, tỉnh Thái Nguyên kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ một số nội dung: Sửa đổi, bổ sung quy định về thành lập, chia tách, sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc và chủ thể đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai, về hạn mức, mục đích, kế hoạch sử dụng, quyền tặng cho…đất đai liên quan đến tôn giáo; quy định về tiêu chuẩn và chế độ đặc thù đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; sớm ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Đoàn giám sát chỉ rõ những thiếu sót, tồn tại để cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi và đề nghị tỉnh làm rõ một số nội dung như: Công tác quy hoạch đất tín ngưỡng tôn giáo, các công trình văn hóa nói chung cần được tích hợp vào quy hoạch đất tín ngưỡng; gắn công tác bảo tồn với phát triển văn hóa; xem xét cách dùng cụm từ “Du lịch tín ngưỡng tâm linh”; du lịch Thái Nguyên bao gồm những loại hình nào; việc xây dựng các cơ sở thờ tự mới, xác định cơ sở tín ngưỡng và quyền sở hữu các cơ sở tín ngưỡng đã có, vấn đề đăng ký sinh hoạt tín ngưỡng tập trung; việc đăng ký hạn mức đất tín ngưỡng; xác định danh giới của các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn; đánh giá hiệu quả sử dụng đất đối với các cơ sở tín ngưỡng cần được xác định rõ phần đất được sử dụng thuần túy cho hoạt động tín ngưỡng và phần diện tích được sử dụng cho việc kinh doanh thương mại để có giải pháp quản lý đạt hiệu quả. Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật tín ngưỡng tôn giáo để người dân có đạo hành đạo theo đúng tôn chỉ mục đích, kiên quyết đấu tranh trước các phần tử lợi dụng tôn giáo hoạt động trái phép; hoàn thiện bộ máy làm công tác tôn giáo của tỉnh…

Cũng tại buổi làm việc, các vấn đề Đoàn giám sát đặt ra, đã được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn giải trình làm rõ. Đồng thời, với tinh thần cầu thị, tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị Đoàn giám sát chỉ rõ những thiếu sót, tồn tại trong công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, định hướng về giải pháp để cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên khắc phục những hạn chế, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội khẳng định việc thực hiện pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương trong đó có Thái Nguyên, thời gian qua đã làm rất tốt, như công tác tổ chức tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đã được các tín đồ thấm nhuần tư tưởng. Trong thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều thay đổi lớn trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, văn hóa. Với chiến lược lấy con người là trung tâm đó là sự lựa chọn sáng suốt của tỉnh Thái Nguyên, được thể hiện ở chỗ, nhận thức xã hội của cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo là nhiệm vụ không dễ, cụ thể như vấn đề đất đai của tôn giáo tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết được 82%, đó là một kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên cần phải được quản lý cho tốt. Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị: Tỉnh Thái Nguyên cần phải nhìn nhận quá trình phát triển tín ngưỡng tôn giáo một cách đầy đủ, đúng mức, để từ đó định hướng phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả; làm tốt công tác QLNN trên mọi  lĩnh vực liên quan đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng như đất đai, xây dựng, văn hóa…; vấn đề quy hoạch tôn giáo cần phải được chú trọng để giảm thiểu sự tranh chấp xẩy ra; đối với các cơ sở tín ngưỡng dân gian, ngay từ đầu cần vào cuộc tích cực để xác định và xác lập quyền quản lý cụ thể.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm