Truy cập nội dung luôn

Duyệt Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ngày 6/7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị duyệt đại hội đối với 3 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm: T.P Sông Công, huyện Đồng Hỷ và Đại học Thái Nguyên. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ T.P Sông Công, Đảng bộ huyện Phú Bình và Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 146 của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đồng thời thành lập các tiểu ban (văn kiện, nhân sự và phục vụ), ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, đánh giá đúng, khách quan kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân để có giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, các Đảng bộ đã quan tâm thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, quy định, bám sát theo hướng dẫn của cấp trên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát, phục vụ đại hội được thực hiện bài bản, đảm bảo yêu cầu...

Tại Hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí và đánh giá cao sự chuẩn bị của các đảng bộ. Đồng thời đóng góp một số ý kiến về chương trình, kịch bản điều hành đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị cần cụ thể hơn, cần phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế; giải pháp trọng tâm và chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020-2025, lưu ý các đảng bộ quan tâm nắm chắc tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để có định hướng phù hợp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ của các đảng bộ và yêu cầu Ban Thường vụ các đảng bộ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy để hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội, công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp, có hướng dẫn cụ thể các đảng bộ hoàn thiện mọi điều kiện để tổ chức đại hội đúng thời gian, kế hoạch đề ra, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các Đảng bộ.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh